تیم فول کده

مدیران فول کده

هادی اکبرزادههادی اکبرزاده (1189)

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!

رضا عبدالهیرضا عبدالهی (324)

abdolahi40 از کرمانشاه ...

اعضای تیم فول کده

وحید خاکپوروحید خاکپور (12)

وحید هستم متولد 76... علاقه مند به دنیای اسمارت فون ها و تکنولوژی

حمیدرضا دوست محمدیحمیدرضا دوست محمدی (28)

متولد 1377

علاقه مند به دنیای تکنولوژی ، موبایل ، اینترنت