آموزش آرایه ها در بچ اسکریپت

ابتدا جهت آشنایی با مفهوم آرایه در برنامه‌نویسی و متغیرها در بچ اسکریپت، لینک زیر را مطالعه کنید:

متغیرها در بچ اسکریپت مفهوم آرایه در برنامه‌نویسی

نوع داده‌ی آرایه‌ای در بچ اسکریپت وجود ندارد؛ ولی آرایه‌ها را می‌توان در بچ اسکریپت به روشی جایگزین پیاده‌سازی کرد که به‌گونه‌ای جعلی هستند. هر المنت از آرایه، بایستی به‌کمک SET تعریف شود. به مثال زیر دقت کنید:

SET a[0]=1

یک آرایه که مقدار ایندکس اول آن برابر با 1 است. این متغیر بالا در واقع یک متغیر رشته‌ای است با نام a[0]؛ منتها آن را به‌صورت جعلی به‌عنوان یک آرایه در نظر می‌گیریم. شاید این حرف کمی عجیب به‌نظر برسد! به مثال زیر دقت کنید:

@ECHO off 
SET a[0]=1
set a[1]=2
set a[2]=3
echo The first element of the array is %a[0]% 
echo The second element of the array is %a[1]% 
echo The third element of the array is %a[2]%
PAUSE

همانطور که مشاهده می‌کنید، مثل متغیرهای عادی با آن رفتار شده است.

پیمایش آرایه

اگر قصد داشته باشیم مقادیر آرایه را پیمایش کنیم، می‌توانیم به‌صورت زیر عمل نماییم:

@ECHO off 

SETLOCAL enabledelayedexpansion
SET colors[0]=Red
SET colors[1]=Green
SET colors[2]=Blue
SET colors[3]=Yellow
SET colors[4]=Pink
SET colors[5]=Orange

FOR /l %%n IN (0,1,5) DO ( 
   ECHO !colors[%%n]!
)

PAUSE

در اینجا یک آرایه‌ای در اختیار داریم که  مقادیر یک سری رنگ در آن قرار دارند. برای پیمایش نیز از یک حلقه‌ی FOR استفاده شده و مقادیر آن به‌تریتب چاپ شده‌اند. توجه داشته باشید که در مورد حلقه‌ها می‌توانید لینک زیر را مطالعه کنید:

حلقه‌ها در بچ اسکریپت

تعریف آرایه به روش دیگر

به یک روش دیگر نیز می‌توانیم آرایه را تعریف کرده و با حلقه‌ی for از مقادیر آن استفاده کنیم. برای مثال:

@ECHO off 
SET list=1 2 3 4 
(FOR %%a IN (%list%) DO ( 
   ECHO %%a 
))
PAUSE

در اینجا متغیر list در واقع یک رشته است؛ ولی زمانی که با استفاده از حلقه شروع به پیمایش آن می‌کنیم، این حلقه با استفاده از فاصله آن را در هم می‌شکند و بنابراین مقادیر 1 تا 4 در خروجی به ترتیب چاپ خواهند شد.

آموزش‌های مرتبط

به دست آوردن طول آرایه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک