ترفند ریاضی ضرب دو عدد دو رقمی که آخرشان یک است

ترفند ریاضی ضرب دو عدد دو رقمی که آخرشان یک است

با روشی که در اینجا خواهیم گفت، می‌توانید اعداد دورقمی که رقم یکان آنها برابر 1 است را به روشی ساده و سریع به یکدیگر ضرب کنید!

مراحل انجام کار

فرض کنید عدد اول برابر 51 و عدد دوم برابر 31 باشد. حاصل ضرب این دو عد در یکدیگر، برابر 1581 خواهد شد.

1. گام اول: رقم سمت چپ هردو عدد را در یکدیگر ضرب کنید:

5 * 3 = 15

2. گام دوم: ذفم سمت چپ هردو عدد را با یکدیگر جمع کنید:

5 + 3 = 8

3. گام سوم: حاصل دو گام قبل را در کنار یکدیگر قرار دهید:

15_8 = 158

3. گام سوم: عدد یک را به انتهای آن اضافه کنید:

15_8_1 = 1581

یک مثال دیگر و نکته مهم

فرض کنید عدد اول برابر 81 و عدد دوم برابر 61 باشد. حاصل ضرب این دو عد در یکدیگر، برابر 4941 خواهد شد.

1. گام اول: رقم سمت چپ هردو عدد را در یکدیگر ضرب کنید:

8 * 6 = 48

2. گام دوم: ذفم سمت چپ هردو عدد را با یکدیگر جمع کنید:

8 + 6 = 14

3. گام سوم: حاصل دو گام قبل را در کنار یکدیگر قرار دهید. (اما چون دو رقم است، بایستی به صورت زیر عمل کنیم! یعنی اینکه وسط هردو را با یکدیگر جمع کنیم!)

48_14 = 4_8+1_4 = 494

3. گام سوم: عدد یک را به انتهای آن اضافه کنید:

48_14_1 = 4_8+1_4 = 4941

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک