ترجمه w3schools – یادگیری HTML: المنت ها در HTML

اطلاعیه
از تاریخ 13 اردبیهشت 1398، تصمیم گرفتیم که مطالبی را براساس مستندات بخش «یادگیری HTML وبسایت w3schools» انتشار نماییم. به گونه‌ای که می‌توان گفت، این مطالب قرار است تقریبا ترجمه‌ی همان مطالب اصلی باشند. و همچنین جهت دسترسی به تمامی موارد بخش یادگیری HTML این سایت، از منوی شناور موجود در «این لینک» استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این روند هنوز به اتمام نرسیده و مطالب ناقص هستند. و در نهایت منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم.

المنت‌ها در HTML

یک المنت (عنصر) HTML، معمولا از یک تگ شروع و یک تگ پایان، با محتوایی که بین آن دو قرار دارد تشکیل می‌شود:

<tagname>Content goes here…</tagname>

بنابراین می‌توان گفت که یک المنت HTML، از تگ شروع تا تگ پایانی خودش را شامل می‌شود؛ برای مثال:

<p>My first paragraph.</p>

تگ شروع محتوای المنت تگ پایان
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>
المنت‌های HTML بدون محتوا، المنت‌های خالی نامیده می‌شوند. که تگ پایانی ندارند. مانند المنت <br> (کهبرای شکستن خط فعلی و رفتن به خط جدید استفاده می‌شود).

المنت‌های HTML تودرتو

المنت‌های HTML، می‌توانند به صورت تودرتو باشند. یعنی اینکه می‌توانند شامل المنت‌های دیگری در داخل محتوای خود باشند. و همچنین تمامی اسناد HTML، شامل المنت‌های تودرتو هستند.

مثال زیر، شامل چهار المنت می‌باشد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

شرح مثال:

 • المنت <html>، خود سند را تعریف می‌کند.
  که یک تگ شروع <html> و یک تگ پایانی </html> دارد.
  محتوای آن نیز، شامل عنصر دیگری می‌باشد. (المنت <body>)
 • المنت <h1>، یک عنوان تعریف می‌کند.
  که یک تگ شروع <h1> و یک تگ پایانی </h1> دارد.
  محتوای آن نیز، My First Heading می‌باشد.
 • المنت <p> یک پاراگراف تعریف می‌کند.
  که یک تگ شروع <p> و یک تگ پایانی </p> دارد.
  محتوای آن نیز، My first paragraph می‌باشد.

تگ پایانی را فراموش نکنید

برخی از المنت‌های HTML، حنی اگر نگ پایاتی آن را نیز فراموش کرده باشید، به درستی نمایش داده می‌شوند:

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

مثال بالا، در تمامی مرورگرها کار می‌کند؛ چون تگ پایانی به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است.

اما هرگز به این مورد اتکا نکنید. چراکه ممکن است نتایج و یا خطاهای ناخواسته‌ای را تولیده کند. بنابراین تگ پایانی را همیشه قرار دهید.

المنت‌های HTML خالی

المنت‌های HTML بدون محتوا (یعنی محتوایی ندارند)، المنت‌های خالی نامیده می‌شوند.

<br> یک المنت خالی و بدون تگ پایانی است (که باعث شکسته شدن خط فعلی و رفتن به یک خط بعدی می‌شود):

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body> 

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

</body>
</html>

البته المنت‌های خالی هم گرچه تگ پایانی ندارند تا بسته شوند؛ اما می‌توانند در همان تگ آغازین خود بسته شوند؛ به این صورت: <br />

و البته HTML5 نیازی به بستن عناصر خالی ندارد. اما اگر می‌خواهید بر این موضوع تاکید داشته باشید، یا اگر نیاز دارید که سند شما توسط XML Parse ها قابل خواندن باشد، می‌توانید تمامی المنت‌های HTML خود را ببیندید.

استفاده از تگ‌ها با حروف کوچک

تگ‌های HTML، به صورت case sensitive (حساس به حروف بزرگ و کوچک) نیستند؛ یعنی مثلا <P> همان <p> است. اما W3C (کنسرسیوم جهانی وب) توصیه می‌کند که از حروف کوچک در HTML استفاده شود.

در فول کده، ما همیشه از حروف کوچک برای تگ‌ها استفاده می‌کنیم.

درس بعدیدرس قبلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک