تبلیغات

ترجمه w3schools – یادگیری HTML: پایه HTML

اطلاعیه
از تاریخ 13 اردبیهشت 1398، تصمیم گرفتیم که مطالبی را براساس مستندات بخش «یادگیری HTML وبسایت w3schools» انتشار نماییم. به گونه‌ای که می‌توان گفت، این مطالب قرار است تقریبا ترجمه‌ی همان مطالب اصلی باشند. و همچنین جهت دسترسی به تمامی موارد بخش یادگیری HTML این سایت، از منوی شناور موجود در «این لینک» استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این روند هنوز به اتمام نرسیده و مطالب ناقص هستند. و در نهایت منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم.

اگر در مثال‌های این بخش از تگ‌هایی که با آنها آشنا نیستید استفاده شده است نگران نباشید! به زودی با آنها در دروس بعدی آشنا خواهید شد.

اسناد HTML

تمام اسناد HTML، باید با تعریف نوع سند آغاز شوند؛ یعنی: <!DOCTYPE html>

خود سند HTML نیز باید با <html> آغاز شده و به </html> ختم شود.

و بخش قابل مشاهده‌ی سند HTML بایستی بین <body> و </body> قرار گیرد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

عنوان‌ها در HTML

عناوین در HTML؛ با استفاده از تگ‌های <h1> تا <h6> تعریف می‌شوند.

<h1>، با اهمیت‌ترین عنوان را تعریف می‌کند. <h6> نیز عنوان کم‌اهمیت‌ترین عنوان را تعریف می‌کند:

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>

</body>
</html>

پاراگراف‌ها در HTML

پاراگراف‌ها در HTML، با تگ <p> تعریف می‌شوند:

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

</body>
</html>

لینک‌ها در HTML

لینک‌ها در HTML، با تگ <a> تعریف می‌شوند:

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Links</h2>
<p>HTML links are defined with the a tag:</p>

<a href="https://www.fullkade.com">This is a link</a>

</body>
</html>

مقصد لینک‌ها، با خاصیت یا ویژگی (attribute) href مشخص می‌شود.

خصوصیات (ویژگی‌ها)، جهت فراهم کردن اطلاعات اضافی درباره‌ی المنت‌های HTML استفاده می‌شوند.

در دروس بعد، بیشتر درباره‌ی خصوصیات یاد خواهید گرفت.

تصاویر در HTML

تصاویر در HTML، با تگ <img> تعریف می‌شوند:

فایل منبع (src)، متن جایگزین در صورت لود نشدن تصویر (altwidth و height، به عنوان حصوصیات ارائه‌شده برای این المنت هستند:

<img src="https://fullkade.com/fullkade-logo-200x200home-.png" alt="FuLLKade.COM" width="104" height="142">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Images</h2>
<p>HTML images are defined with the img tag:</p>

<img src="https://fullkade.com/fullkade-logo-200x200home-.png" alt="FuLLKade.COM" width="104" height="142">

</body>
</html>

دکمه‌ها در HTML

دکمه‌ها در HTML، با تگ <button> تعریف می‌شوند:

<button>Click me</button>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Buttons</h2>
<p>HTML buttons are defined with the button tag:</p>

<button>Click me</button>

</body>
</html>

لیست‌ها در HTML

لیست‌های HTML، با تگ <ul> (unordered/bullet list: لیست نامنظم/گلوله‌ای) و یا تگ <ol> (ordered/numbered list: لیست منظم/شماره‌گذاری شده)  تعریف می‌شوند که داخل آن تگ‌های <li> برای ایجاد آیتم استفاده می‌شود:

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An Unordered HTML List</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>  

<h2>An Ordered HTML List</h2>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>

درس بعدی (به زودی)درس قبلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک