تبلیغات

چاپ مقدار و رفتن به خط جدید (خط خالی) در بچ فایل

برای اینکه بتوانیم مقداری را در CMD نمایش دهیم، از دستور ECHO در بچ فایل استفاده می‌کنیم. به صورت زیر:

@ECHO OFF
ECHO WELCOME TO FULLKADE.COM
PAUSE

پش از نوشتن ECHO، یک فاصله قرار داده و مقدار را می‌نویسیم! همچنین، پس از قرار دادن یک فاصله بعد از ECHO و نوشتن مقدار، در صورتی که چندین فاصله قرار داده شود، ابتدای خروجی نیز در CMD فاصله خواهد داشت! مثلا به‌صورت زیر:

@ECHO OFF
ECHO     WELCOME TO FULLKADE.COM
PAUSE

برای رفتن به خط جدید، بایستی از یک ECHO دیگر در زیر ECHO فعلی استفاده کنید.


اما شاید بخواهیم در یک خط چیزی ننویسیم! یا به عبارتی، یک خط جدید ایجاد کرده و آن را خالی رها کنیم! ممکن است برای انجام این کار، پیشنهاد دهید که مقابل ECHO چیزی ننویسیم؛ و یا اینکه فقط فاصله (Space) قرار دهیم؛ و انتظار داشته باشیم طبق مثال قبل، این فاصله‌ها نیز بررسی شوند! اما با انجام این کار، در خروجی خطای «ECHO is off.» را مشاهده خواهیم کرد! چرا که این روش صحیح نبوده و برای انجام آن، بایستی به‌صورت زیر عمل کنیم:

@ECHO OFF
ECHO WELCOME TO FULLKADE.COM
ECHO.
ECHO Enjoy!
PAUSE

در واقع فقط کافیست تا بعد از ECHO، یک نتقطه سر خط قرار دهیم! به‌همین سادگی و خوشمزگی 😁😎

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک