جوک

امروز با نامزدم رفتم رستوران

.

.

.

.

.

.

.

شوخی کردم بابا خودکشی لازم نیس.

یه نفس عمیق …. من هنوز مجردم خیالتون راحت باشه

محمد رضا جواهری | 1394/11/23

اس ام اس