حمایت از فول کده

فول کده وابسته به هیچ نهاد، سازمان و یا ارگانی نبوده و کاملا مستقل می‌باشد. شما می‌توانید حمایت‌های مالی خود را از طریق فرم زیر در راستای بهبود سرویس و خدمات آن برایمان واریز نمایید. پیشاپیش از لطف و توجه شما سپاس‌گزاریم.