تبلیغات در فول کده

نوع تبلیغ هزینه/مدت‌زمان
بنر سمت راست سایت
نمایش در تمام صفحات
اندازه 300×250
50,000 ماهیانه
90,000 دوماهه
130,000 سه‌ماهه
250,000 شش‌ماهه
400,000 یک‌ساله
بنر سمت راست سایت
نمایش در تمام صفحات
اندازه 125×125
شامل چهار خانه (چهار لینک)
60,000 ماهیانه
100,000 دوماهه
150,000 سه‌ماهه
280,000 شش‌ماهه
500,000 یک‌ساله
تبلیغات متنی سمت راست سایت
نمایش در تمام صفحات
25,000 ماهیانه
35,000 دوماهه
55,000 سه‌‎ماهه
95,000 شش‌ماهه
150,000 یک‌ساله
مکان‌های دلخواه توافقی
ریپورتاژ آگهی فعلا نداریم

فرم ارسال درخواست

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

تایید هویت

توجه
تمامی لینک های تبلیغاتی قرار گرفته در فول کده به صورت آنفالو خواهد بود و امکان قرارگیری لینک به صورت فالو وجود ندارد.