دریافت 5,500 امتیاز هدیه باشگاه آگاه

5,500 امتیاز هدیه !
درمنوی باشگاه آگاه قسمت معرفی معرف کد CV0666 رضا عبداللهی را به عنوان معرف معرفی کنید.
  • دریافت 400 امتیاز هدیه (از طرف باشگاه)
  • دریافت 5,100 امتیاز هدیه (از طرف ما)
  • 1 تا 3 ماه استفاده از سطح 10 قله دماوند
  • 25٪‌ تخفیف کارمزد معاملات (وجه‌نقد)
  • 80٪‌ تخفیف خرید بسته مشاوره-تحلیلی
  • 60٪‌ تخفیف خرید بسته‌های آموزشی
دریافت امتیاز هدیه
پس از معرفی کد CV0666 رضا عبداللهی به عنوان معرف، نام و کد باشگاه خود را در قسمت پایین برای ما ارسال کنید تا بررسی شود و امتیاز هدیه در اسرع وقت برای شما ارسال شود.
توجه
پس از معرفی ما، سریعا باید نسبت به دریافت امتیاز هدیه اقدام کنید، در غیر اینصورت امتیازی به شما تعلق نمیگیرد.
تذکر !
در صورتی که ما را معرفی نکرده باشید و اقدام به دریافت هدیه کنید، کد باشگاه شما برای همیشه مسدود می‌شود.