آموزش ایجاد رشته خالی در بچ اسکریپت + بررسی خالی بودن

اگر چنان‌‌چه نیاز داشته باشیم تا یک متغیر رشته‌ای در بچ اسکریپت ایجاد کرده و مقدار آن را خالی رها کنیم، می‌توان به‌ساگی به روش زیر عمل کرد:

SET name=

در اینجا متغیری با نام name تعریف شده است که مقدار آن خالی می‌باشد. در واقع در زمان تعریف متغیر، به مقدار آن چیزی را نسبت نمی‌دهیم تا خالی بماند.

بررسی خالی بودن در شرط‌ها

برای بررسی اینکه یک متغیر رشته‌ای خالی است یا خیر، بایستی به‌‍صورت زیر عمل نمود:

[%name%]==[]

نام متغیر را بین دو براکت قرار داده‌ایم؛ و آن را با یک براکت خالی بررسی کرده‌ایم. برای مثال اگر یک شرط برای آن بنویسیم:

@ECHO off 
SET firstname= 
SET lastname=Akbarzadeh 
IF [%firstname%]==[] ECHO "firstname is empty" 
IF [%lastname%]==[] ECHO "lastname is empty "
PAUSE

با اجرای این اسکریپت، چون متغیر firstname خالی است، پس پیام firstname is empty نمایان خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک