تبلیغات

قطعه کد توان در C++ (به توان رساندن یک عدد)

زمانی که X به توان Y باشد، یعنی آنکه X بایستی Y بار در خودش ضرب شود. در این مطلب قصد داریم تا به روش انجام این کار در برنامه نویسی سی پلاس پلاس (C++) بپردایزم. در ادامه یک روش ساده با کمک توابع خود سی پلاس پلاس و یک روش الگوریتمی ضرب‌های متوالی با کمک یک حلقه را خواهیم داشت.

روش اول: تابع pow

کد زیر را در نظر بگیرید:

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
	int result = pow(2, 3);
	cout << result << endl;
}

در ابتدا math.h را بایستی include کنیم. سپس از تابع pow، برای به توان رساندن یک عدد استفاده شده است. ورودی اول، عدد پایه و ورودی دوم نیز توان خواهد بود. 2 به توان 3 برابر 8 بوده و بایستی کد بالا نیز به این جواب برسد.

روش دوم: ضرب‌های متوالی

کد زیر را در نظر بگیرید:

#include <iostream>

using namespace std;

double tavan(double x, int y) {
	if (y == 0) return 1;
	double result = 1;
	for (int i = 1; i <= y; i++) {
		result *= x;
	}
	return result;
}

int main()
{

	double result = tavan(2, 3);
	cout << result << endl;

}

یک تابع نوشته‌ایم؛ که دو ورودی x و y دریافت می‌کند. x عدد پایه بوده و y نیز توان است. در ابتدا بررسی می‌کنیم که اگر توان برابر 0 بود، جواب 1 است؛ چراکه هر عدد به توان 0، برابر 1 می‌باشد. سپس یک حلقه در نظر گرفتیم که y بار تکرار شود؛ و داخل این حلقه، هر بار عدد را در خودش ضرب نمودیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک