قطعه کد حذف خط ها از متن در سی شارپ

ممکن است نیاز داشته باشید تا خطوط را از یک متن حذف کنید. یعنی آنکه متن شامل هیچ خط جدید نباشد و فقط یک خط داشته باشد.

اگر text متغیر رشته‌ای ما باشد، می‌توانیم به روش‌های زیر این کار را انجام دهیم.

روش اول: استفاده از Regex

text = Regex.Replace(text, @"\t|\n|\r", "");

روش دوم: استفاده از متد Join

text = String.Join("", text.Where(c => c != '\n' && c != '\r' && c != '\t'));

روش سوم: استفاده از Replace

text = text.Replace("\n", String.Empty).Replace("\t", String.Empty).Replace("\r", String.Empty);
حذف خطوط اضافه از متن در سی شارپ، آموزش تبدیل رشته به یک خط در سی شارپ، حذف تمام خطوط از متن در سی شارپ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک