ضمایر فاعلی در انگلیسی (Subject Pronouns)

ضمایر فاعلی در انگلیسی (Subject Pronouns)

همانطور که می‌دانید، ضمیر واژه‌ایست که در یک جمله، به‌جای اسم نشسته و از تکرار آن اسم و گاهی از به‌وجود آمدن ابهام معنایی در جمله جلوگیری می‌کند.

ضمیر فاعلی
ضمیر فاعلی (Subject Pronoun)، ضمیری است که در یک جمله، به‌جای فاعل (Subject) می‌نشیند.

فاعل همان کننده‌ی فعل است! شاید این تعریف کمی عجیب باشد؛ اما به‌طور خلاصه، فاعل کسی یا چیزی است که فعل جمله را انجام می‌دهد. حالا ضمیر فاعلی نیز کسی است که به‌جای فاعل قرار می‌گیرد. به دو جمله‌ی زیر دقت کنید:

 • هادی امروز یک مطلب جدید در فول کده منتشر کرد.
 • او به انتشار مطالب جدید علاقه دارد.

در جمله‌ی اول، فعل «منتشر شدن» روی داده است؛ و کسی که این‌کار را انجام داده، «هادی» است. بنابراین «هادی» در اینجا فاعل جمله می‌باشد. در جمله‌ی دوم، برای آن‌که از تکرار «هادی» جلوگیری شود، از ضمیر فاعلی استفاده شده است؛ و این ضمیر، به‌همان «هادی» اشاره دارد. به‌عبارتی دیگر در جمله‌ی دوم، فعل «علاقه‌داشتن به چیزی» اتفاق افتاده است؛ و کسی که این فعل را انجام داده، «او» می‌باشد؛ از طرفی می‌دانیم که «او» به‌خودی خود یک اسم نبوده (گرچه شاید اسم یک نفر «او» باشد ?) و از این رو مفهوم ضمیر را می‌رساند؛ و این ضمیر که یک ضمیر سوم شخص است، به «هادی» که در جمله‌ی قبلی وجود دارد، اشاره می‌کند. بنابراین دانستیم که خود ضمیر فاعلی نیز فاعلی است که به چیزی اشاره می‌کند و این چیز در بالا، همان «هادی» بود.

در ادبیات فارسی، ضمایر فاعلی این موارد هستند (6 مورد):

 • من (اول شخص مفرد)
 • تو (دوم شخص مفرد)
 • او (سوم شخص مفرد)
 • ما (اول شخص جمع)
 • شما (دوم شخص جمع)
 • آن‌ها (سوم شخص جمع)

ضمایر فاعلی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، ضمیر فاعلی همواره قبل از فعل می‌آید. در جدول زیر، لیست ضمایر فاعلی را به‌همراه معنی آن‌ها ذکر کردیم:

ضمیر معنی
I من
You تو
He او (مذکر)
She او (مونث)
It او (خنثی برای اشیاء و حیوانات)
We ما
You شما
They آن‌ها

برخی نکات مهم:

 • ضمیر اول شخص مفرد یا همان I، در هرکجای جمله که بیاید، بایستی با حرف بزرگ نوشته شود.
 • در انگلیسی برای احترام به‌طرف مقابل، نگران این نباشید که به او بگویید تو یا شما، خیلی راحت بگویید You!
 • در انگلیسی جنسیت سه دسته است؛ مذکر، مونث و خنثی که از خنثی برای اشیاء و حیوانات استفاده می‌شود. البته برای حیواناتی که جنسیت مشخصی دارند، می‌توان از ضمیر مذکر و مونث استفاده کرد. همچنین اگر نوشته ادبی باشد و به اشیاء جان‌بخشی شده و جنسیت داده شود نیز می‌توان برای اشیاء از ضمایر مذکر و مونث استفاده کرد. یا یک بچه می‌تواند برای عروسک‌های خود که جنسیت مشخصی دارد نیز از ضمایر مذکر و مونث استفاده کند.
 • ضمیر You، هم برای دوم شخص مفرد و هم برای دوم شخص جمع استفاده می‌شود؛ که این مورد را بایستی از مفهوم و فعل جمله متوجه شد.

مثال‌ها:

We gave them a head start in the race.
You told Jerry that his score was among the best; that made him feel better.
She lost weight by cutting out junk food.
They drank water from a spring that ran right out of the mountainside.
He kicked the ball so hard that his shoe came off.
Correct me if I’m wrong, but I think you enjoy studying.
The dog stole Tara’s ice cream before it ran away.
She enjoys going to the gym early each morning.
We prefer hiking to movies.
It is raining again.
She puts ketchup on everything she eats.
You can have ice cream after you finish your dinner.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک