اسم جمع در انگلیسی (Plural Nouns)

اسم جمع در انگلیسی (Plural Nouns)

اگر تعداد یک چیز بیشتر از یک عدد باشد، آن را جمع می‌بندیم. برای مثال وقتی گفته می‌شود «گربه رفت تو خونه»، یعنی آنکه فقط یک گربه‌ای وجود دارد که به داخل خانه رفته است؛ اما اگر گفته شود «گربه‌ها رفتند تو خونه»، یعنی آنکه بیشتر از یک گربه وجود دارد که همگی به داخل خانه رفتند.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، در زبان فارسی از «ها» برای جمع بستن اسم استفاده شده است؛ و البته روش‌های دیگری نیز برای جمع بستن وجود دارند؛ و یا اسم‌هایی مثل «سبزیجات» و …! اما در اینجا کاری به زبان فارسی نداریم و قصد داریم تا با جمع بستن در زبان انگلیسی آشنا شویم.

بنابراین به‌طور کلی، اسامی از نظر تعداد در زبان انگلیسی دارای دو حالت هستند:

 • Singular (مفرد): فقط یکی
 • Plural (جمع): بیش از یکی
روش کلی جمع بستن در انگلیسی
به‌طور خلاصه برای جمع بستن یک اسم در زبان انگلیسی، پسوند s یا es (با تلفظ /ɪs/ و یا /əs/) را به انتهای کلمه اضافه می‌کنیم.

چه زمانی از s و es استفاده کنیم؟!

در اکثر مواقع برای جمع بستن اسم‌ها ،فقط کافیست تا یک s به انتهای آن‌ها اضافه گردد؛ اما گاهی استثناعاتی نیز وجود دارند! قانون ساده است: بایستی به شکل نوشتاری و تلفظ واژه دقت کنیم؛ سپس براساس توضیحات جدول زیر، آن را جمع ببندیم. در واقع باید به‌انتهای واژه دقت کنیم که با چه حرفی به پایان می‌رسد. اگر واژه با یکی از موارد موجود در جدول زیر به پایان برسد، از es برای جمع بستن استفاده می‌شود. البته توجه داشته باشید که برخی از موارد جدول زیر نیز استثناعات و توضیحات خاص خود را نیز دارند.

انتهای کلمه

توضیح + مثال

f/fe

در برخی موارد، f یا fe حذف شده و به v تبدیل می‌شود و سپس یک es اضافه می‌گردد. به‌عبارتی، f یا fe حذف شده و ves اضافه می‌گردد. اما گاهی اوقات نیز این چنین نبوده و  f یا fe حذف نمی‌شود؛ و همچنین s به‌جای es اضافه می‌شود.

leaf → leaves
shelves → shelves
wife → wives
belief → beliefs
chef → chefs
chif → chifs
gulf → gulfs
roof → roofs

o

اگر قبل از o یک حرف صدادار باشد، فقط کافیست تا یک s (با تلفظ /z/) اضافه شود؛ ولی در غیر این‌صورت، es (با تلفظ /z/) اضافه می‌شود.

hero → heroes
mosquito → mosquitoes
potato → potatoes
tomato → tomatoes
radio → radios
video → videos

البته برخی موارد از قانون بالا طبعیت نمی‌کنند:

photo → photos
piano → pianos

s glass → glasses
x box → boxes
y

اگر قبل از y یک حرف صدادار باشد، فقط کافیست تا یک s (با تلفظ /z/) اضافه شود؛ ولی در غیر این‌صورت، حرف y به i تغییر کرده و سپس es اضافه می‌شود (به‌عبارتی ساده‌تر، حرف y حذف شده و ies اضافه می‌شود).

baby → babies
lady → ladies
boy → boys
day → days
toy → toys

z quiz → quizzes
ch arch → arches
watch → watches
sh dish → dhishes
fish → fishes

نکاتی درباره تلفظ

 • اگر تلفظ اسم به یک حرف صدادار (Vowel) و یا Dipthong (حرف صدادار ترکیبی) ختم شود، تلفظ s جمع به‌صورت /z/ خواهد بود.
  مثال: trees، bees، days، windows
  همانطور که در مثال بالا می‌بینید، days نیز این‌گونه است؛ چراکه منظور ما تلفظ حرف انتهایی است؛ نه شکل نوشتاری آن!
 • اگر تلفظ اسم به یکی از صداهای /f/، /k/، /p/ و /t/ ختم شود، تلفظ s جمع به‌صورت /s/ خواهد بود.
  مثال: gulfs, graphs, rocks, maps, cats, bats
 • اگر دو قانون بالا وجود نداشته باشد، تلفظ s جمع صدای /z/ خواهد بود؛ که البته اگر es باشد، صدای /ɪs/ و یا /əs/ می‌دهد.
  مثال: beds, apples, cars, toys, days

جمع بی‌قاعده

برخی از اسم‌ها از قانون s جمع طبعیت نکرده و به‌گونه‌ای دیگر جمع می‌شوند. بدین‌منظور بایستی به دیکشنری مراجعه کرده و حالت جمع آن واژه را به‌همراه تلفظ مشاهده کرد. در ادامه، لیستی از این‌گونه واژه‌ها را آوردیم؛ که البته در زبان انگلیسی تعداد اینگونه اسامی بی‌قاعده بسیار کم است.

مفرد جمع
child
بچه
children
بچه‌ها
foot
پا
feet
پاها
men
مرد
man
مردها
mouse
موش
mice
موش‌ها
tooth
دندان
teeth
دندان‌ها
woman
زن
women
زن‌ها

 

اسم‌هایی که حالت جمع و مفرد یکسانی دارند!

برخی از اسم‌ها نیز حالت جمع و مفرد یکسانی دارند! یعنی گاهی مفرد و گاهی به‌عنوان جمع در نظر گرفته می‌شوند. همچنین برای تشخیص مفرد یا جمع بودن آنها، بایستی به‌مفهوم و یا فعل جمله توجه کرد. برای مثال:

 • deer (گوزن، گوزن‌ها)
 • fish (ماهی، ماهی‌ها)
  البته برای fish از fishes نیز استفاده می‌شود؛ که fish در حالت عمومی و fishes به‌صورت تخصصی موقع حرف‌زدن درمورد گونه‌های مختلف ماهی به‌کار برده می‌شود.
 • sheep (گوسفند، گوسفندها)

Collective Nouns: اسم‌‌هایی که ذاتا جمع هستند

اسم جمع، اسمی است که به صورت مفرد نوشته شده، ولی به یک مجموعه یا گروه اشاره می‌کند. برای مثال:

 • choir (گروه آواز)
 • committee (کمیته)
 • herd (گله)
 • jury (هیئت منصفه، هیئت ژوری)
 • team (تیم)
نکته
اسامی که به‌صورت جمع نوشته شده و اشاره به یک گروهی دارند، به‌عنوان Collective Nouns شناسایی نمی‌شوند. برای مثال واژه‌ی students (دانش آموزان) یک Collective Noun نیست.

اسامی مفرد با کاربرد جمع

برخی از اسم‌ها در زبان انگلیسی گرچه مفرد هستندt اما به‌صورت جمع استفاده می‌شوند؛ مگر آنکه دلیل خاصی برای استفاده به‌صورت مفرد وجود داشته باشد. علت آن است که این اسم‌ها ماهیتا و به‌‌لحاظ معنایی، جفت بوده و از دو جزء تشکیل شده‌اند. برای مثال:

 • glasses (عینک – متشکل از دو عدسی)
 • headphones (هدفون – متشکل از دو گوشی)
 • scissors (قیچی – متشکل از دو تیغه)

استفاده از عدد

به دو جمله‌ی «یک کتاب روی میز قرار دارد» و «دو کتاب روی میز قرار دارد» دقت کنید. به‌نظر شما اگر بخواهیم به‌انگلیسی «یک کتاب» و «دو کتاب» را بگوییم بایستی به‌چه صورت عمل کرد؟! آیا عبارت‌های «one book» و «two book» صحیح هستند؟!

خیر! در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی عمل نکرده و اگر از اعداد در کنار اسم استفاده کنیم و آن عدد بیشتر از یک باشد، بایستی اسم نیز به‌صورت جمع بیاید. بنابراین مورد «two book» صحیح نبوده و بایستی به‌صورت «two books» استفاده شود.

برچسب‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک