ضمایر مفعولی در انگلیسی (Object Pronouns)

ضمایر مفعولی در انگلیسی (Object Pronouns)

قبلا با «ضمایر مفعولی» آشنا شدیم و دانستیم که ضمیر، واژه‌ایست که در یک جمله، به‌جای اسم نشسته و از تکرار آن اسم و گاهی از به‌وجود آمدن ابهام معنایی در جمله جلوگیری می‌کند. اکنون در این مطلب، با ضمیر مفعولی آشنا خواهیم شد.

ضمیر مفعولی
ضمیر مفعولی (Object Pronoun)، ضمیری است که در یک جمله، به‌جای مفعول (Subject) می‌نشیند.

مفعول همان چیزی است که فاعل، برروی آن فعلی (یا کاری) را انجام می‌دهد. به دو جمله‌ی زیر دقت کنید:

  • رضا، همکار جدید هادی است.
  • هادی  امروز او را ملاقات کرد.

در جمله‌ی دوم، او یک ضمیر مفعولی بوده و همچنین این «او»، نقش مغفول را در جمله دارد؛ چراکه فعل ملاقات کردن، برروی آن اتفاق افتاده است. اگر بپرسیم هادی چه کسی را ملاقات کرد، پاسخ «او» خواهد بود. از طرفی، می‌دانیم که این «او»، به «رضا» نسبت داده شده است.

ضمایر مفعولی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، ضمیر مفعولی همواره بعد از فعل می‌آید. در جدول زیر، لیست ضمایر فاعلی را به‌همراه معنی آن‌ها ذکر کردیم:

معنی ضمیر
من / به من / من را me
تو / به تو / تو را you
او / به او / او را (جنسیت مذکر) him
او / به او / او را (جنسیت مونث) her
آن/ به آن/ آن را (جنسیت خنثی) it
ما / به ما / ما را us
شما / به شما / شما را you
آن‌ها / به آن‌ها / آن‌ها را theme

مثال‌ها:

Hadi took her to work Friday.

هادی او را جمعه به محل کار خود برد.

Will you please tell them to come in?

لطفا به‌آنها بگویید که بیایند.

He told you a lie.

او به تو دروغ گفت.

Our grandparents gave us candy.

پدربزرگ و مادربزرگ ما، به‌ما آب‌نبات داند.

A: Who is it?
B: it’s me.

نقر اول: کیه؟
نفر دوم: منم.

I love you

دوسِت دارم. (من تورا دوست دارم)

They don’t really care about us.

آن‌ها به ما اهمیت نمی‌دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک