ضمایر اشاره در انگلیسی (Demonstrative Pronouns)

ضمایر اشاره در انگلیسی (Demonstrative Pronouns)

قبلا با «تخصیص‌گرها» آشنا شدیم و دانستیم که تخصیص‌گرها، پشت یک اسم یا گروه اسمی آمده و درمورد آن، اطلاعاتی را می‌دهند؛ و از طرفی ضمیرهای اشاره، یکی از انواع تخصیص‌گرها در زبان انگلیسی هستند. همچنین با «ضمیرهای فاعلی» نیز آشنا شده و دانستیم که ضمیر، از تکرار اسم و به‌وجود آمدن ابهام در جمله جلوگیری می‌کند. اما حالا در این مطلب قصد داریم تا به‌صورت اختصاصی به ضمایر اشاره بپردازیم.

ضمیر اشاره
ضمیر اشاره (Demonstrative Pronoun)، ضمیری است که مرجع آن به اشاره معلوم شود؛ این نوع ضمیر، فاصله‌ی ما (از نظر مسافت یا زمان) تا یک چیزی را مشخص کرده و در واقع برای نشان دادن، نمایش دادن و اشاره‌کردن به یک یا چند چیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین وقتی گفته شود: «این گوشی»، یعنی آنکه یک گوشی خاصی در نزدیکی ما وجود دارد؛ و اگر گفته شود آن گوشی، یعنی آنکه یک گوشی خاصی دور از ما وجود دارد. اما همچنین می‌توان در جمله، اسم یا عبارت اسمی مقابل ضمیر اشاره را هم حذف کرد! مثلا «این گوشی را از روی میز بردار» یا «این را از روی میز بردار»!

ضمایر اشاره به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 • ضمایر اشاره نزدیک (از نظر مسافت یا زمان)
  • this (این): برای اشاره به یک چیزی که نزدیک است.
  • these (این‌‌ها): برای اشاره به چند چیز که نزدیک هستند.
 • ضمایر اشاره دور (از نظر مسافت یا زمان)
  • that (آن): برای اشاره به یک چیز که دور است.
  • those: برای اشاره به چند چیز که دور هستند.

بررسی ضمیر اشاره با یک مثال:

These cats are so cute.

این گربه‌ها خیلی جذاب هستند.

– در اینجا، ضمیر اشاره These (این‌ها) است؛ که پشت cats (گربه‌ها) آمده و ضمن اشاره به cats، به ما می‌گوید که cats (گربه‌ها) در نزدیکی ما قرار دارند.
– ما می‌توانیم cats را حذف کنیم! بله. در اینصورت جمله‌ی «These are so cute» به‌معنی «این‌ها خیلی جذاب هستند» به دست می‌آید. در واقع در اینجا ضمیر اشاره، ضمن اشاره کردن، به‌جای اسم نیز نشسته و از تکرار آن جلوگیری کرده است!
– شاید برایتان سوال شود که چرا در ترجمه گفته شده است «این گربه‌ها»؛ در حالی که بایستی گفته شود «این‌ها گربه‌ها»! در واقع برخلاف زبان انگلیسی، در زبان فارسی اینطور نیست و اگر خود اسمِ اشاره شده که در بالا cats می‌باشد، در جمله حضور داشته باشد، دیگر نباید ضمیر اشاره را جمع بست! در زبان فارسی، اگر cats را حذف کنیم، بایستی ضمیر اشاره را جمع ببندیم. اما در زبان انگلیسی، هردو تابع یکدیگر هستند و اگر موارد اشاره شده جمع باشند، ضمیر اشاره نیز بایستی جمع باشد، چه موارد اشاره شده بعد از ضمیر اشاره بیایند و چه نیایند.لذا اسم و ضمیر بایستی بایکدیگر تناسب و تطابق داشته باشند.


چند ساختار با ضمیر اشاره و افعال to be:

(this/these/that/those) + (am/is/are) + …

This is a book.
Those are books.
That is a red pen.
That is beautiful.
These are very beautiful.
These are bad times.

(this/these/that/those) + Noun + (am/is/are) + Adjective

This banana is delicious.
Those books are heavy.

(am/is/are) + (this/these/that/those) + …

Is that a book?
Is that a cat?

مثال‌های بیشتر:

This tastes good.
این طعم خوبی دارد
Have you seen this?
اینو (این را) دیدی؟
Do you like these?
اینارو (این ها را) دوست داری؟
Look at that!
به آن نگاه کن (نگاش کن)
Those were the days!
آنها روزهایی بودند که
Can you see those?
می‌تونی اونارو (آن‌ها را) ببینی؟
This is heavier than that.
این سنگین‌تر از اونه
These are bigger than those.
این‌ها از آن بزرگتر هستند


به‌طور معمل، از ضمایر اشاره برای چیزها استفاده می‌شود. اما از آنها می‌توان برای اشخاص نیز به شرط آنکه شناخته شده باشند استفاده نمود. برای مثال:

 • This is Josef speaking.
  این یوسفه که صحبت می‌کنه. اون ماریه؟
 • Is that Mary?
  اون ماریه؟
 • That sounds like John.
  اون به‌نظر میرسه جانه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک