قطعه کد ریستارت صحنه فعلی در یونیتی

ممکن است برای بازی خود، قابلیت ریستارت در نظر بگیرید که با کلیک برروی آن، صحنه (Scene) از ابتدا راه‌اندازی شود. بدین منظور، می‌توان از قطعه کد زیر در یونیتی استفاده کرد:

UnityEngine.SceneManagement.LoadScene( SceneManager.GetActiveScene().name );

البته در صورتی که بخواهید خود بازی را ریستارت کنید، بهتر است از قطعه کد زیر استفاده کنید؛ چرا که همیشه صحنه‌ی فعلی، ممکن است صحنه‌ی شروع بازی نباشد:

Application.LoadLevel(0);

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک