متن و ترجمه آهنگ Elastic Heart از SIA

متن و ترجمه آهنگ Elastic Heart از SIA

متن و ترجمه آهنگ Elastic Heart از SIA


Elastic Heart
قلب کشسان (لاستیکی)

And another one bites the dust
و یکی دیگه از غبار نیش خورد
مفهوم: از دور خارج شدن یا به عبارتی رابطه‌ی عاشقانه‌ای که تموم شده و به شکست منجر شده
But why can I not conquer love?
ولی چرا من نمی‌تونم عشقو تسخیر (مغلوب) کنم؟
مفهوم: میپرسه که چرا نمیتونه به عشق پیروز شه
And I might’ve thought that we were one
و شاید من فکر می‌کردم که ما یکی هستیم
Wanted to fight this war without weapons
می‌خواستم تو این جنگ بدون سلاح مبارزه کنم
And I want it and I wanted it bad
و من اونو می‌خوام، بدجور می‌خوامش
مفهوم: عشقشو میگه خیلی دوستش داره
But there were so many red flags
ولی پرچمای قرمز زیادی وجود داره
مفهوم: موانع زیادی تو رسیدن به عشقش وجود داره که احتمالا خطر هم دارن
Now another one bites the dust
حالا یه نفر دیگه از غبار نیش خورد
Yeah let’s be clear, I trust no one
آره بیا صاف و صادق باشیم (رو راست باشیم)، من به هیچکی اعتماد ندارم

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

You did not break me
تو منو نشکستی
I’m still fighting for peace
من هنوز برای رسیدن به صلح و آرامش می‌جنگم

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Well I’ve got thick skin and an elastic heart
خب من پوستم کلفت و قلب کشسانی دارم
معنی بهتر: خب من پوستم کلفته و قلبم لاستیکیه (کششیه)
کنایه از اینکه اجازه نمیده حرفای مردم به درونش حمله کنن و قلبش کش میاد و نمیشکنه
But your blade it might be too sharp
ولی شمشیرت ممکنه خیلی تیز باشه
I’m like a rubber band until you pull too hard
من مثل یه بند لاستیکی هستم تا تو منو خیلی سخت (سفت، شدید) بِکشی
Yeah I may snap and I move fast
آره من ممکنه در برم (مثل کش) و سریع حرکت کنم (فرار کنم)
You won’t see me fall apart
تو منو از هم پاشیده (از پا افتاده) نمیبینی
‘Cause I’ve got an elastic heart
چون من یه قلب کشسانی (لاستیکی) دارم
مفهوم: چون قلبش کششیه اگه یکی ناراحتش کنه سریع به حالت قبلی خودش برمی‌گرده

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

I’ve got an elastic heart
من یه قلب کشسانی (لاستیکی) دارم
Yeah, I’ve got an elastic heart
آره، من یه قلب کشانسی (لاستیکی) دارم

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

And I will stay up through the night
و من بیدار می‌مونم تو طول شب
Yeah let’s be clear, I won’t close my eyes
آره بزار روراست باشم (واضح بگم)، من چشامو نمی‌بندم
And I know that I can survive
و من می‌دونم که می‌تونم نجات پیدا کنم
I walked through fire to save my life
من عبور کردن از میان آتش برای نجات زندگیم
And I want it, I want my life so bad
و من میخوامش، من بدجور زندگیمو میخوام
And I’m doing everything I can
و من هرچی (هرکاری) که بتونم رو انجام میدم
Then another one bites the dust
It’s hard to lose a chosen one
سخته که یه شخص برگزیده رو از دست بدی
(از دست دادن کسی که خودت انتخاب کردی سخته)

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

You did not break me
I’m still fighting for peace

Oh, I’ve got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard
Yeah I may snap and I move fast
You won’t see me fall apart
‘Cause I’ve got an elastic heart

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Oh o o o o o o o o o oh, o o o  Oh
Oh o o o o o o o o o oh, o o o  Oh

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

 Oh, and I’ve got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard
Yeah I may snap and I move fast
You won’t see me fall apart
No, ’cause I’ve got an elastic heart

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

And I’ve got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I’m like a rubber band until you pull too hard
Yeah I may snap and I move fast
You won’t see me fall apart
‘Cause I’ve got an elastic heart

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

I’ve got an elastic heart

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک