قطعه کد ایجاد رنگ تصادفی در جاوا اسکریپت

طبیعتا با رنگ‌های عزیزی که به شکل #0afec0 یا #FFFFF یا #9b923e و … نوشته می‌شوند و به رنگ هگزادسیمال (Hexadecimal Color) معروف هستند آشنا هستید. در این بخش، قطعه کدهایی که می‌توان از آنها برای تولید چنین رنگ‌هایی استفاده کرد را قرار می‌دهیم. پیشنهاد ما، قطعه کد پنجم است.

قطعه کد اول

function fullkade_random_color() {
  return '#' + (function co(lor){  return (lor +=
 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,'a','b','c','d','e','f'][Math.floor(Math.random()*16)])
 && (lor.length == 6) ? lor : co(lor); })('');
}

قطعه کد دوم

function fullkade_random_color() {
  return (function(m,s,c){return (c ? arguments.callee(m,s,c-1) : '#') +
 s[m.floor(m.random() * s.length)]})(Math,'0123456789ABCDEF',5);
}

قطعه کد سوم

function fullkade_random_color() {
  return '#'+(function lol(m,s,c){return s[m.floor(m.random() * s.length)] +
 (c && lol(m,s,c-1));})(Math,'0123456789ABCDEF',4);
}

قطعه کد چهارم

function fullkade_random_color() {
  return '#'+'0123456789abcdef'.split('').map(function(v,i,a){
 return i>5 ? null : a[Math.floor(Math.random()*16)] }).join('');
}

قطعه کد پنجم

function fullkade_random_color() {
  return '#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک