تابع do_action وردپرس – ساخت اکشن شخصی و دلخواه

do_action( string $tag, $arg = '' )

طبیعتا با هوک اکشن‌های وردپرس آشنایی دارید. مثلا تابعی برای یک اکشن خاصی تنظیم شود تا در هنگام ارسال پست، اجرا شود؛ همانند یک رویداد برای یک زمان حاص.

حالا فرض کنید در حال نوشتن پلاگینی هستید؛ و یا اینکه یک قالب حرفه‌ای طراحی می‌کنید. ممکن است بخواهید برای بخش‌های مختلف کد خود، رویدادهایی را تولید کنید (یا به عبارتی هوک کنید)، تا اکشن‌های مربوط به آن رویداد، به ترتیب اجرا شوند.

این تابع نیز تمامی توابعی که به اکشن مشخص شده متصل باشند را اجرا می‌کند.

ورودی‌ها

 • $tag (از نوع string):
  نام اکشن مورد نظر جهت اجرا شدن.
 • $arg,… (از نوع‌های مختلف) (اختیاری):
  پارامترها یا ورودی‌های که به توابع اکشن ارسال خواهند شد. می‌توان هیچ پارامتری ارسال نکرد و یا بی‌نهایت پارامتر ارسال کرد.

مرتبط

 • add_action()
 • remove_action()

سورس تابع اصلی

فایل: wp-includes/plugin.php

function do_action( $tag, $arg = '' ) {
  global $wp_filter, $wp_actions, $wp_current_filter;
 
  if ( ! isset( $wp_actions[ $tag ] ) ) {
    $wp_actions[ $tag ] = 1;
  } else {
    ++$wp_actions[ $tag ];
  }
 
  // Do 'all' actions first
  if ( isset( $wp_filter['all'] ) ) {
    $wp_current_filter[] = $tag;
    $all_args      = func_get_args();
    _wp_call_all_hook( $all_args );
  }
 
  if ( ! isset( $wp_filter[ $tag ] ) ) {
    if ( isset( $wp_filter['all'] ) ) {
      array_pop( $wp_current_filter );
    }
    return;
  }
 
  if ( ! isset( $wp_filter['all'] ) ) {
    $wp_current_filter[] = $tag;
  }
 
  $args = array();
  if ( is_array( $arg ) && 1 == count( $arg ) && isset( $arg[0] ) && is_object( $arg[0] ) ) { // array(&$this)
    $args[] =& $arg[0];
  } else {
    $args[] = $arg;
  }
  for ( $a = 2, $num = func_num_args(); $a < $num; $a++ ) {
    $args[] = func_get_arg( $a );
  }
 
  $wp_filter[ $tag ]->do_action( $args );
 
  array_pop( $wp_current_filter );
}

مشاهده سورس کامل

مثال

در اینجا، از add_action برای تعریف یک callback برای اکشنی با نام my_action استفاده شده است. سپس توسط تابع do_action، این اکشن فراخوانی شده است که در نتیجه، کلیه‌ی callback های تنظیم شده برای آن نیز اجرا خواهند شد. البته توجه داشته باشید که اکشن ما در اینجا فقط یک ورودی دارد که ما به داخل آن، یک آرایه ارسال کرده‌ایم. می‌توان اکشنی داشت که مثلا برفرض دو ورودی داشته باشد و هردو String یا … باشند.

function my_callback_1($arr) {
  var_dump($arr);
}
add_action('my_action', 'my_callback');
do_action('my_action', array(new stdclass()));
do_action('my_action', array('fullkade.com'));

نتیجه:

object(stdClass)[420]
array (size=1)
 0 => string 'array_item_thats_not_an_object' (length=30)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک