لینک کردن نام نمایشی نظرات به صفحه پست های نویسنده در وردپرس

ممکن است بخواهید نام نمایشی کسانی که در سایت شما دیدگاه (نظر یا کامنت) می‌گذارند را به صفحه پروفایلشان لینک کنید تا موقع کلیک برروی آن، به آن صفحه ارجاع داده شود. برای حذف آن، می‌توانید قطعه کد زیر را به انتهای فایل functions.php قالب خود اضافه کنید.

add_filter('get_comment_author_url', function ($uri) {
 global $comment;
 if (empty ($comment)
   or !is_object($comment)
   or empty ($comment->comment_author_email)
   // fullkade.com
   or !$user = get_user_by('email', $comment->comment_author_email)
 ) {
  return $uri;
 }
 return get_author_posts_url($user->ID);
});

توجه داشته باشید برای کاربران مهمان، هیچ لینک‌دهی صورت نخواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک