دانلود مود ترینر Simple Trainer 14.1 برای GTA V

دانلود مود ترینر Simple Trainer 14.1 برای GTA V

مود ترینر Simple Trainer برای GTA V


Simple Trainer، یکی دیگر از ترینرهای محبوب منتشر شده برای بازی GTA V می‌باشد. این ترینر، همانند ترینر Enhanced Native Trainer و Menyoo PC، از قابلیت‌های زیادی برخوردار بوده و خود ترینر نیز به صورت خودکار، وسایل نقلیه‌ی نسخه آنلاین بازی را برای استفاده در حالت آفلاین آنلاک می‌کند. البته ترینرهای Enhanced و Menyoo، محیط زیباتری نسبت به این ترینر دارند.

راهنما

پیشنیازها:

راه‌اندازی محیط نصب مود

آموزش نصب مود:

فایل مود را از انتهای مطلب دانلود کرده و محتوای آن را به محل نصب بازی انتقال دهید.

آموزش استفاده از مود

منظور از NUM، کلیدهای ماشین‌حسابی سمت راست کیبورد است. همچنین داخل پرانتزها، کلیدهای دسته‌بازی نیز نوشته شده‌اند.

کلیدهای منوی مود:

 • کلید F3 (کنترلر RB +X): باز و بستن منو مود
 • کلید Backspace (کنترلر RB +X button): لغو منو
 • NUM 2 (کنترلر Dpad Down): جابه‌جایی بین گزینه‌ها (رفتن به بالا)
 • NUM 8 (کنترلر Dpad Up): جابه‌جایی بین گزینه‌ها (رفتن به پایین)
 • NUM 4 (کنترلر Dpad Left): رفتن به صفحه بعدی (برخی از گزینه‌ها چند صفحه دارند مثل Options و همچین شماره صفحه در غنوان منو وجود دارد و اگر فقط یک صفحه داشته باشد، شماره‌ای وجود نخواهد داشت)
 • NUM 6 (کنترلر Dpad Right): رفتن به صفحه قبلی (برعکس قبلی)
 • NUM 5 (کنترلر A): انتر یا کلیک روی گزینه
 • NUM 0 (کنترلر B): بازگشت به منوی اصلی
 • F4: مخفی/ظاهر کردن منو
 • NUM 9: رفتن به ستون دوم
 • NUM 7: رفتن به ستون اول

کلیدهای عمومی:

 • Ctrl راست + F5: روشن/خاموش کردن مود خدا (نمردن و …)
 • G + 6 یا Shift چپ + X: فعال و غیرفعال کردن Airbreak
 • N: آهنگ بعدی
 • K (کنترلر RS L): برای Left Indicator
 • L (کنترلر RS L): برای Right indicator

تله پورت سریع (جابه‌جایی/طی الارض):

 • F10 + NUM 0: خانه اصی مایکل
 • F10 + NUM 1: خانه اصلی فرانکلین
 • F10 + NUM 2: خانه اصلی فرانکلین (دومی)
 • F10 + NUM 3: خانه اصلی ترور
 • F10 + NUM 4: محل Lake Vinewood
 • F10 + NUM 5: محل Vinewood Open-Air Theatre
 • F10 + NUM 6: محل Sisyphus Open-Air Theatre
 • F10 + NUM 7: محل Vinewood Sign
 • F10 + NUM 8: محل Vinewood Radio Tower
 • F10 + NUM 9: محل Observatory

تغییرات سریع در ماشین: 

 • Ctrl + NUM 0: قبل کردن درهای ماشین
 • Ctrl + NUM 1: تعمیر ماشین
 • Ctrl + NUM 2: فلیپ کردن ماشین
 • Ctrl + NUM 3: تمیز کردن ماشین
 • Ctrl + NUM 4: تغییر رنگ ماشین به اسلات 1
 • Ctrl + NUM 5: تغییر رنگ ماشین به اسلات 2
 • Ctrl + NUM 6: تغییر رنگ ماشین به اسلات 3
 • Ctrl + NUM 7: تغییر رنگ ماشین به اسلات 4
 • Ctrl + NUM 8: تغییر رنگ ماشین به اسلات 5
 • Ctrl + NUM 9: تغییر رنگ ماشین به اسلات 6

توضیحات مربوط به سایر کلیدها در فایل ورد readme قرار دارند.

تغییرات آخرین نسخه

v14.0:
– sometimes the new radio station does not work on emitters, just enter the enable stations from Radio Wheel, and that will be fixed on the fly.
– added compatbility for FiveM 2545.


v13.8:
– Fixed the “old” playlist for Los Santos Radio
– MOTOMAMI Los Santos does appear on my end, but some people claimed it does not work all the time,
so I added some code in the hope it will fix the issue for these people.
– Added the vehicles with mines to the Trainer’s mine system.
– R messed up a few files, leading to Franklin’s couch being messed up, and the whole area disappearing when
switching from MP to SP maps. I presume R will fix this in an upcoming patch


v13.7:
– Fixed new Vehicle Crew Emblems.
– Set Music Player Playlist menu renamed to Set Radio Playlist.
Here you can chose a few additional playlists for the Media player,
and change playlists for Radio Los Santos and West Coast Classic.
– Added a few map objects for MP maps (new in mp security)
– Added radio in the Agency’s Player Office and in the Agency Garage.
– Ability to change radio in studio.


v13.6:
– Updated recording UI.
– Added 17 Vehicles
– Added 14 Vehicle Crew Emblems.
– Added 49 Peds (MP Security Peds).
– Added 4 Weapons, 1 with 7 attachments, added 3 attachments to existing weapons.
– Added MP Security Teleports, 4 Agencies (Customizable). 1 Garage (Customizable) and Studio and Warehouse.
– Added 1395 objects, Objects61.
– Added 23997 Animations, Mp Security Animations.
– Added 1 Walk Style.
– Added 35 Cutscenes.
– Added 20 Voices and 2513 Speeches.
– Added 2 T-Shirts, One Hairstyle and 28 Tattoos.
– Added 23 Timecycles.
– Added 2 Yachts.


v13.5:
– added the ipl’s for the tuner garages (visible outside).
– ability to enable/disable the arcade machines in the tuner garage.
– fixed problems with vehicle load/save menu
– fixed DLC radios disappearing after loading a save.


v13.4:
– added Car Meet 2.
– changed both Car Meets a bit.
– small fix for the Tuner Garage.
– meth labs now spawn in distinct color.
– changed the Muscle spawn menu, now two pages instead of just one page.


v13.3:
-added version checks for new natives, yes people if you are not running the latest version, some stuff won’t work.
-added Track Wheel Category.
-added the Arcade race in Tuner Garage.
-the Media player now works, it will play one tracklist by default, to change to other tracklist, vehicle options Set Media Player Playlist.


v13.2:
-Recording UI updated (compatbility with latest patch).
-added 18 Vehicles 17 with Crewemblem.
-added 24 Peds (mpheist4 + MP Tuner Peds).
-added 792 Objects (Objects60).
-added 5680 animations (MP Tuner Animations).
-added 8 voices and 2113 Speeches.
-added 17 T-shirts + one hair style.
-added 10 cutscenes.
-added 16 Timecycles.
-added MP Tuner Teleports, with 6 teleport locations, including customizable Tuner Garage.
-to change radio in Tuner Garage, proceed to the door that won’t open 🙂
-added option for Low Grip Tyres in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Lower Vehicle in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Weapons Explosive Multiplier (Weapons Menu).


v13.1:
-added 500 more saved car slots, a total of 1000 now.
-the saved car is now displayed at all times for slots in the vehcicle load/save menu.
-added 520 additional slots for license plates, a total of 600 add-on license plates are now possible, before just 80.


v13.0:
-fixed missing attachments for the Cayo Perico weapons if load all weapons, or save/load weapons from weaponslot was used
-changed the TV, the audio is now not frontend but relative to where the tv is located.
-Fixed an issue where the aircraft carrier interiors were not working, when LS/Cayo was enabled.
-fixed the interior maps for the aircraft carrier (still needs reveal fort Zancudo on map option).
-disable Cayo when you teleport to North Yankton, so that traffic in NY works, will automatically be re-enabled if you leave NY.


v12.9:
-fixed a bug with Apartment Radio.
-added three radios in Malibu Mansion, two in the Venice Beach House and five radios in Designer Apartment Remake.
-added a few sitting objects.


v12.8:
-changed apartment radio a bit, and added a radio for Rooftop Eclipse Tower.
-prepared trainer for future update (snow).


v12.7:
• some fixes for tv, I now run some code the first time you enable the TV.
• apart from the two normal channels, the third channel will now let you swap through 115 playlists, use Phone UP/Down (arrow UP/Down).
• because of the above, you now can chose the same playlists in the Casino, the Arena, the Arcade
and you can use the big screen in the faciltiy as a Tv. The yacht tv’s also have this ability.
• added cinema teleports in other teleports, you can use the cinemascreen as a tv.
• the vehicle despawn global will now be autodetected (thanks to drp4lyf, alloc8or and ikt !).


v12.6:
• fixed issue with LS lights due to LS/Island coexistence.
• added ability to enable/disable the anti aircraft stations
• added ability to enabe/disable the sea mines
• added ability to open/close the hangar doors, all three for the island, all three will be saved.


v12.5:
• fixed the issue with the Cayo Perico Hangar interior, thanks to PNWParksFan.
• doors on Cayo Perico mansion now close inward.
• ability to change the radio on the island beach, walk up to the dj booth.
• added three “shop” interiors on the island.
• abiity to disable the aircraft carrier, will save using save all settings.
• changed the rotating spotlights in the new nightclub a bit.
• there was a problem with the After Hours Garage teleport, this is fixed,
and the TV’s are now set to the same movies as in the Nightclub, depending on DJ.
also the movie, the club name and the music will match whatever you selected in the nightclub.
• changed the Avenger regarding color and timecycle, thanks to Root.
• added 10 additional scenarios.
• ability to change the mobile phone, options, menu 2, Mobile Phone. Will save using save all setttings.


v12.4:
• when you chose the option to have Cayo Perico together with Los Santos, I now show both maps at the same time.
with the exception of when you are inside an interior or on a yacht. (if you have the reveal fort zandcudo option enabled).
• ability to open the mansion doors on the island.
• I know about the airport hangar missing the interior, I have tried serveral things but it does not want to load.
You can still visit the interior, but you first have to disable the Cayo/LS both option and then use the normal teleport option to Cayo Perico.


v12.3:
• fixed an issue when someone would first use the normal teleport option, and then enabled both islands….


v12.2:
• ability to have both Los Santos and the Island loaded together.
Map and water switching should happen automatically based on distance.
you can use save settings to have the island loaded at game start.
• removed the Cayo Perico toggle because of the above.
• added a radio in the submarine
• added map on the submarine table (thanks to CruelmasterMC).
• various fixes for the three added yachts and for the two nightclubs.
• fixes to cleanup for various render targets.
• fixed the crewemblem for italirsx.


v12.1:
• Made the Music Locker fully customizeable. It’s the same as the original nightclub, minus a few things that
are not there (office).
• If you choose No DJ, you can now go up to the dj booth, and switch between all stations in the game.
This has also been done for the old Nightclub. Station will be saved when you save the interior.
• Ability to set the light rig color independent of the DJ, both for the old Nightclub and the Music Locker.


v12.0:
• added 2816 objects, Object list 3, objects 59, you can of course also use search.
• added 25.776 animations.
• added 24 voices and 3472 speeches.
• added 33 tattoos and 67 t-shirts.
• added 43 Timecycles.
• added 6 walkingstyles.
• added some stuff on the island (whale, sea-mines, etc).
• added option Cayo Perico toggle, this will not teleport you to the island, but will enable the island (and disable Los Santos),
of course you can disable the island which will enable Los Santos.
• added rotating lights, ceiling lights, the screen and dry ice in the new night club.
• prevented animals and cs/csb models from being included in random bodyguard spawns.


v11.9:
• support for the latest patch
• added 21 Vehicles, 5 have vehicle emblems.
• added 51 Peds.
• added 3 Weapons.
• added MP Heist4 Teleports menu (including the Island).
• added three more yacht locations.
• added 31 cutscenes
The rest (objects, animations, voices, overlays) will come in a later version.


v11.8:
• Fixed the nitro ability bar.
• Changed the save vehicle car color menu in the vehicle color menu to Save Load Vehicle Color Menu, 3 menus to save or load a total of 75 slots.
• Fixed a few tv’s (casino penthouse, hangar, player facility and maybe a few others).
• Various other small fixes.


11.7:
• Fixed my fix for Yacht TV, was developed and working fine under rage+asisupport,did not work under SHV 🙁
• Fixed a problem with Yacht Teleporting and the Radio.
• Added Scripted SP and MP IPL’s, other teleports.
• Added 3 more Added Weapons menus, bringing the total to 200 added weapons.


11.6:
• Fixed the external map and interior maps for the 37th Yacht.
• Fixed a problem with the Yatch Tv’s.
• Added radio near the Jaccuzi, on the bow, near the bridge and on the second deck, for all 37 yachts. Also the radio state and station is saved when you select save yacht to ini.
• Fixed a tiny problem with Jacuzzi teleport position when the Orion Yacht was selected.
• Added 10 more added Vehicle pages, bringing the total to 1600 !
• Added 3 more Teleporting and Teleporting Save Menu pages, you can now save up to 210 teleporting locations.
• Trainer will be compatible with latest patch (1.0.2060.1).
• Ability to spawn cars fully tuned, option on the second vehicle options page, will be saved when save to ini is used.
• Changed the Vehicle Spawn Keys, There were already 12 vehicle spawns, (LALT+A and so on) which would allow you to assign a specific vehicle model to it,
I have added 13 more which will load Vehicle save slot 3-15, (1 and 2 are already assigned to a keycombination). This gives you the choice in game to determine
what model is spawned by using the key, but also exactly what tuning options are applied to it.
So just to be clear:
LALT+A until LAlT+G remain unchanged Ini Slot 1 – Ini Slot 7
LALT+H until LALT+L new using Vehicle Save Slot 3 – Vehicle Save Slot 7
LALT+M until LALT+N unchanged Ini Slot 8 – Ini Slot 9
LALT+O until LALT+Q new using Vehicle Save Slot 8 – Vehicle Save Slot 10
LALT+R Unchanged Random Vehicle
LALT+S new using Vehicle Slot 11
LALT+T until LALT+U Unchanged Ini Slot 10 – Ini Slot 11
LALT+V until LALT+W new using Vehicle Save Slot 12 -Vehicle Save Slot 13
LALT+X Unchanged Ini Slot 12
LALT+Y until LALT+Z new using Vehicle Save Slot 14 – Vehicle Save Slot 15
And yes, you can define the keys for the new ones as well, add Spawn13Key1 until Spawn25key2 to keybindings section of the ini.


11.5:
• added new tuning category Louvers/Snorkels in vehicle mod menu (Benny).
• changed Nitro again, to be more like how it worked before, it is still not perfect, but it will have to do for now,
you engage with pressing x (not holding) and disengage by pressing x again or when it runs out. Sound is back.
• ability to enter space and – when entering ped names….
• No Trains, will be saved to ini
• Alternative no cars, put nocars2=1 in defaults section of trainerv.ini, you still need to enable no cars in game.
• removed the MP summer teleport page, as the yacht has been added to the yacht teleports as the 37th yacht, full support, just like the other yachts.


11.4:
• changed Nitro to have boost. The nitro works a little different, you hold X and as long as you hold it Nitro will work, release and it stops.
• added new wheel category (Street Wheels).
• added 13 vehicle emblems.
• added 552 objects.
• added 2 Arcade machines.
• added 2 trophies in Arcarde.
• added 35×2 T-shirts.
• added 2 Voices and 186 Speeches.
• added 110 animations.
• added 7 Timecycles.


11.3:
• added 15 vehicles
• added one teleport
• adjusted for latest patch


11.2:
• Added ability to manually enter weapon components in game.
• Added ability to manually define weapon components for added weapons, ini addedweaponcomponents See the provided examples, total of 200 components.
• Fixed some issues with spawned vehicles disappearing when no cars was enabled. When no cars was enabled, and you would spawn a vehicle without entering it automatically or when
you loaded a saved vehicle, the vehicle would disappear within a few seconds. I have implemented a system where those cars are simply persistent. Once you spawn a new car, or when you
load a new saved car, the previous will be made “unpersistent” and will disappear just as normally. When you do not use the no cars function, or when you enabled vehicle blips (which means
all vehicles are presistent) this has no effect.
• fix vehicle will now also extinguish any fires.
• added the Director Selector (trailer) in teleports menu.

Ini Changes:
Added Section addedweaponcomponents at the bottom of the file, just copy to your existing ini, or if you do not plan on using it, leave it.


11.1:
• Few small changes related to the yachts, which makes them work correctly even if Blade’s hook is not used.
• Added maps for the spawned yachts, and thanks to Alex 106 (I borrowed the coords from your script)
I added maps for the Aircraft Carrier, the Heist yacht and the Gun-running yacht. The spawned yachts will work only when spawned, the rest only when the option show zancudo and prison is enabled.


11.0:
• Support for 1868.4 (Epic games)
• this has been tested to work with the openhook, with Rage in combination with asisupport and with a hook made by kenny wall which I would recommend
as the native support is probably best in this hook: https://mega.nz/folder/X84UwS7a#WoDgLYaQHNed-IX7ETStCA
• For full support, one needs to wait for Blade to release his hook for this version, if something does not work on either of the three alternatives hooks, not ask me, I fully support Blade’s hook.
• A few small fixes, for people that don’t like the No Vehicles funtion deleting spawned vehicles, enable vehicle blips, or do not use the function.


10.9:
• updated for latest patch.
• small fixes to the apartment radio.
• added several radios to the apartment radio.
• vehicles with certain liveries will spawn using the right livery.


10.8:
• Added Fortune Teller door in Arcade.
• Changed the no cars function, I just remove all cars now.
• Changed the no police helicopters to use a native instead of deleting the actual choppers. (Thanks PNWParksFan).
• Added Casino exterior teleport to MP Vinewoods teleport menu.
• Ability to control the radio in Casino, all stations (including the hidden Casino Station), go to the front desk to enable/disable or change stations, will be saved when saved interior is used.
• Added hidden Casino Penthouse radio station when you use the radio in the Penthouse Bar.
• Ability to control the radio at the Casino Roof. (All Stations including the hidden Casino Station). Go to the bar to enable/disable or change stations.
• Added five hidden stations to the Arcade Jukebox.
• When you enable the Arcade Jukebox, there will also be a radio in the planning room (near the vending machine), same stations as the Jukebox, ability to change stations.


10.7:
• I replicated the way you can customize the arcade machines, all 35 slots are in each slot you can choose whatever machine
you want, just like in Online. I did lift some of R’s restrictions, so it offers more customization.
Removed the Arcade set as it became useless because of the above, option replaced by a Xmas Tree 🙂
• Added Xmas trees in the casino
• Added the three new xmas decorations at various locations in the penthouse.


10.6:
• Ability to place additional arcade machines in the Arcade.
• Screens work in Arcade, ability to change channel.
• Changed timecycle modifier for the Arcade teleport.
• Working Jukebox, using the trainer’s built in detection for Radio stations (meaning add-on stations will work on it too). Station will
be saved when you save the interior.
• Changed the Apartment Radio function to also use the built in detection, meaning add-on stations will now work on all apartment radios.
• Added Two Radio Emitters for the Casino Penthouse, they work without having to enable apartment radio. One is at room in front of the bedroom,
the other in the bar, near the Spa entrance. Stations will be saved when you use save interior.
• Added Snow Theme for Penthouse Office and Casino Screens.
• Added 200 additional Vehicle Save/Load slots, bringing the total to 500.
• Fixed Ceramic Pistol’s extended clip not applying.


10.5:
• Added Racing Wheels.
• Added JB700W in mine system.
• Added 15 Crew Emblem offsets.
• Added 10680 animations.
• Added 2955 Objects.
• Added 47 Timecycles
• Added 23 Voices and 1959 speeches
• Added 138 Overlays (Tattoo, T-shirts).
• Ability to Change the Arcade (+ Planning Room) and the Casino Vault.
• Added a fourth Teleport and fourth Teleport Save page. content is the same as page3.
• Auto clean, new option for the vehicle god mode.


10.4:
– fixed versioning problem for despawn vehicles and recording UI. Scripthook is incorrectly reporting version 54 and 55.


10.3:
– Support for latest patch.
– Added 20 Vehicles.
– Added 17 Peds.
– Added 3 Weapons.
– Added 9 Interiors, no customization yet, this will come later. MP Heist 3 teleports.
– Added 22 cutscenes.
– Ability to enable the betting screens and the casio screen in the casino.
Objects, Animations, voices and other stuff will come later.


10.2:
– Compatiblity with latest patch


10.1:
– Added 160 added ped slots, taking the total to 200.
– the monitors and big screen on the inside track of the casino are now optional, in fact, they are disabled by default
to enable them, set Casinoscreen=1 in defaults section of the ini file. Apparently it messes up with certain mods installed.

Ini changes:
CasinoScreen=0 in defaults
added peds: added slots number 41 to 200
either don’t replace ini, or copy the changes over, no need to replace the ini!


10.0:
– changed the decoration choices, now instead of being close to what the game does, I now offer ALL objects in a certain category, except for paintings,
I kept the choices consistent with the video’s I watched, all other decorations offer all objects in their category. For paintings, I did change two locations
which will have all available paintings, those are the location both left and right from the lounge doors, in the hall way.
All objects are now in.
– Doubled the number of supported added vehicles, trainer now supports 1200 added vehicles.
– Added screens at the casino’s inside track.

Ini changes:
Added the 600 additional added vehicle slots for the poor souls that manually define them in the ini,
no need to change your ini if you don’t, and if you do, copy Enable601 to Displayname1200 lines
back into your existing ini.


9.9:
– Fixed the media room door not changing color.
– Fixed the conference room door not opening, my R what crap, took me quite some time.
– Fixed the Party Bar thing not always working.
– Added Titles on the Arcade Screens.
– Ability to Set Decorations in the Casino Penthouse, those will of course also be saved when save to ini is used. All 190 locations are in, however, the offered objects are
based on video’s I have watched. I assume R offers certain objects based on the color of the Penthouse, I have choosen to just offer a list per location based on
the video’s I watched, this is as good as it gets.
-The wall screen at the office works.
– Ability to open the safe and gunlocker in the office.
– Ability to enable or disable the clutter in the Penthouse.
– Ability to enable or disable the “After Party mess” in the bar.
– The big screen in the media room works with internal trainer TV system.
– Added a lot of missing walking styles (thanks to InfamousSabre). There are now 561 walking styles in Trainer.
– Change the Vehicle Sports 2nd menu, it can now be invoked from the sports menu, similar to the added vehicle menu.


9.8:
– Ability to disable radio stations on the fly in game. When you use save all settings, this will be written to the ini, and the next time you start the game,
those stations will not appear on the radio wheel. This will NOT work for three stations: LSUR, the Talk Radio and Self FM.
– Vehicle blip will be hidden once the player is in a particular vehicle, when vehicle blips are enabled.
– Ability to display an ingame timer, options menu 2nd page, Timer Menu. Colors can be changed in the same way as all the other display colors, a few menu items up.
– Compatiblity with latest patch (mpvinewood).
– Added 22 Vehicles. The sports category submenu has been splitted in two, as it became very crowded with 7 new additions.
– Added 21 Crew Emblem offsets.
– Added 5 teleports, one fully customizeable. Vinewood Teleports off the other teleports menu.
– Added 41 Peds.
– Added 16 Cutscenes.
– Added 20275 animations.
– Added 2024 Objects.
– Added 46 Timecycles
– Added 35 Voices and 3680 speeches
– Added 130 Overlays (Tattoo, T-shirts Hair).


9.7:
– The option DisplaySong will now also work when a new song is played on the radio, not just when you press N for next song.
– Compatiblity with latest patch (snow, despawn, recording UI).
– Fixed a bug with Nitro not applying.


9.6:
– Since people have found a way to add radio stations, I have updated the way I detect those stations, so that any added stations can also be used to lock the radio to that station.
– Next Song (N) is back ! Thanks to Unknown who provided me with code to re-implement the skip to next song function.
This means the key to deploy mines has changed from N to L+num1.
– Option to display Artist and Track each time you use N to change the station. This is optional, add DisplaySong=1 in defaults section of the ini.
– On some people’s computers the new way of getting livery names led to a crash, so I added an additional check to prevent that from happening.

No ini changes.


9.5:
– changed they way I display mod text labels in Vehicle Mod Menu and livery menu.
– added proper names for the tattoos, also added a few missing tattoos.
– added proper names for the T-shirt overlays.
– the T-shirt overlays are also working for the three player characters.
– ability to change the texture of objects, edit specific objects. This will work on only a few objects (hint stunt objects mostly).
– various small bugfixes.


9.4:
– Ability to replace the special ability bar with a bar that works both for boost (nitro) and shunt boost, if nitro is enabled, this will replace the special ability bar
with the bar related to nitro. To use this functionality, add nitro1=1 to defaults section of trainer ini. By default the special ability bar is not replaced.
– Ability to use mines on all vehicles, by default this option is disabled, and same as with nitro, it will only work on vehicles that have the relevant mod applied
in the Vehicle mod menu. You can enable this option (vehicle options menu, page 2) All Vehicles have mines, and set the type of proximity mine, and now all vehicles will
have mines. This option will be saved when save all settings is used. Might not work perfectly on all vehicles.
– Have tried to get more usefull mod slot names in the Vehicle Mod menu from the game, this does not work all the time, in that case I display a default value for the mod slot.

No ini changes.


9.3:
– Ability to set the mod kit in Vehicle mod menu, only applies to a small amount of vehicles, in fact, only 2 vanilla vehicles have more than one modkit, this is for the vehicle modders that can’t make
due with one modkit :).
– Thanks to Eddlm all vehicles can now have the same nitro effects that the arena war vehicles have, Vehicle options second page, Nitro, will save when save all settings is used.
To use press the same buttons as for the arena war vehicles, X on keyboard or A on controller. Does not show the Particle effects on vehicles without an exhaust.
– Whenever you change cars, fall off your bike, or jump out of your car, the arena interior will “disappear”. If this happens, I teleport you back to the pit.
– various small fixes.

No ini changes.


9.2 :
– Added support for Proximity Mines (I am using part of the code from drp4lyf, thanks) and updated it
to support the five different Proximity Mines that were released in Arena War. There are 34 vehicles that support the five different proximity mines
and 10 that support the “gunrunning” mine, apart from the 6 release in that update, this includes the Khanjali, and the custom variants of the Mule,
Speedo and Pounder.
You need to supply the vehicle with the mines yourself using the vehicle mod menu. Press N or D-pad right to deploy. Does not work when the menu is open.
– Adjusted Prizes for the Arena War Wheel.


9.1:
– Ability to set Crowd Noise in Arena.
– Ability to change the appearance of the Arena whilst inside the Vip Lounge.
– Working “Spin the Wheel” in the Vip Lounge.

No ini changes.


9.0:
– added 3 new horns.
– did a complete animation extract, I believe all animations are now in trainer. No duplicates. Total of 138.679 animations.
– added Christmas Decoration in Nightclub and in the Terrorbyte.
– fixed the VIP lounge. Also added the Spin the Wheel table, just for show.
– added Biker Mission wall in the biker clubhouses, again just for show.
– fixed bug where the 3 new weapons were not included with the infinite ammo,no reload.
– various small fixes.


8.9:
– Updated for latest patch.
– Added 46 Vehicles.
– Added 4 Peds.
– Added 3 Weapons.
– Added 2 Cutscenes.
– Added 951 Objects.
– Added two tattoos and 250 shirt overlays.
– Added 39 Crew Emblem offsets.
– Added 5 teleports, fully customizeable. Arena War Teleports off the other teleports menu.
– Changed attached objects to player and ped, no collision when attached.
– Support for the Xenon Lights Colors.

no ini changes.


8.8:
– Compatibility with latest patch.


8.7:
– Fixed small issue with Sit down function.

no ini changes.


8.6:
– Infinite Boost, vehicle options, will be saved when save settings is used. Hold X or E (depending on the vehicle).
– Fixed an issue when you search for vehicle engine sound.
– One thing that always kind of bugged me was the removal of the native that allows for sitting. jedijosh920 sitting mod allows this,
but it only supports a few chairs or benches. So I have borrowed the animations from this mod (thanks jedijosh920), but the trainer will support
208 chairs, benches, stools and busstops. Options menu 2nd page, or L+numpad 0.

ini changes:

keybindings:

SitKey1=76 //Sit Key Default L
SitKey2=96 //Sit Key Default Num 0


8.5:
– Yankton now has traffic and will display the relevant map, due to this, there is code that will unload Yankton the minute you are elsewhere.
– Fixed an issue where any of the interior maps wouldn’t display anymore.
– Added support for added colors in the Vehicle color menu, also for wheel colors and pearls, futhermore wheelcolors now have all possible colors.
– Added Color id display in the Vehicle color menu.
– You can now use all colors as Pearls.
– Due to many complaints about the controller indicators, I have decided to disable those by default. To use them, add CRightIndicator=6 and CLeftIndicator=5 to the keybindings section of TrainerV.ini.

no ini changes.


8.6:
– Infinite Boost, vehicle options, will be saved when save settings is used. Hold X or E (depending on the vehicle).
– Fixed an issue when you search for vehicle engine sound.
– One thing that always kind of bugged me was the removal of the native that allows for sitting. jedijosh920 sitting mod allows this,
but it only supports a few chairs or benches. So I have borrowed the animations from this mod (thanks jedijosh920), but the trainer will support
208 chairs, benches, stools and busstops. Options menu 2nd page, or L+numpad 0.

ini changes:

keybindings:

SitKey1=76 //Sit Key Default L
SitKey2=96 //Sit Key Default Num 0


8.7:
– Fixed small issue with Sit down function.

no ini changes.


8.8:
– Compatibility with latest patch.

no ini changes.


8.9:
– Updated for latest patch.
– Added 46 Vehicles.
– Added 4 Peds.
– Added 3 Weapons.
– Added 2 Cutscenes.
– Added 951 Objects.
– Added two tattoos and 250 shirt overlays.
– Added 39 Crew Emblem offsets.
– Added 5 teleports, fully customizeable. Arena War Teleports off the other teleports menu.
– Changed attached objects to player and ped, no collision when attached.
– Support for the Xenon Lights Colors.

no ini changes.


9.0:
– added 3 new horns.
– did a complete animation extract, I believe all animations are now in trainer. No duplicates. Total of 138.679 animations.
– added Christmas Decoration in Nightclub and in the Terrorbyte.
– fixed the VIP lounge. Also added the Spin the Wheel table, just for show.
– added Biker Mission wall in the biker clubhouses, again just for show.
– fixed bug where the 3 new weapons were not included with the infinite ammo,no reload.
– various small fixes.

no ini changes.


9.1:
– Ability to set Crowd Noise in Arena.
– Ability to change the appearance of the Arena whilst inside the Vip Lounge.
– Working “Spin the Wheel” in the Vip Lounge.

No ini changes.


9.2:
– Added support for Proximity Mines (I am using part of the code from drp4lyf, thanks) and updated it
to support the five different Proximity Mines that were released in Arena War. There are 34 vehicles that support the five different proximity mines
and 10 that support the “gunrunning” mine, apart from the 6 release in that update, this includes the Khanjali, and the custom variants of the Mule,
Speedo and Pounder.
You need to supply the vehicle with the mines yourself using the vehicle mod menu. Press N or D-pad right to deploy. Does not work when the menu is open.
– Adjusted Prizes for the Arena War Wheel.

No ini changes.


9.3:
– Ability to set the mod kit in Vehicle mod menu, only applies to a small amount of vehicles, in fact, only 2 vanilla vehicles have more than one modkit, this is for the vehicle modders that can’t make
due with one modkit :).
– Thanks to Eddlm all vehicles can now have the same nitro effects that the arena war vehicles have, Vehicle options second page, Nitro, will save when save all settings is used.
To use press the same buttons as for the arena war vehicles, X on keyboard or A on controller. Does not show the Particle effects on vehicles without an exhaust.
– Whenever you change cars, fall off your bike, or jump out of your car, the arena interior will “disappear”. If this happens, I teleport you back to the pit.
– various small fixes.

No ini changes.


9.4:
– Ability to replace the special ability bar with a bar that works both for boost (nitro) and shunt boost, if nitro is enabled, this will replace the special ability bar
with the bar related to nitro. To use this functionality, add nitro1=1 to defaults section of trainer ini. By default the special ability bar is not replaced.
– Ability to use mines on all vehicles, by default this option is disabled, and same as with nitro, it will only work on vehicles that have the relevant mod applied
in the Vehicle mod menu. You can enable this option (vehicle options menu, page 2) All Vehicles have mines, and set the type of proximity mine, and now all vehicles will
have mines. This option will be saved when save all settings is used. Might not work perfectly on all vehicles.
– Have tried to get more usefull mod slot names in the Vehicle Mod menu from the game, this does not work all the time, in that case I display a default value for the mod slot.

No ini changes.


9.5:
– changed they way I display mod text labels in Vehicle Mod Menu and livery menu.
– added proper names for the tattoos, also added a few missing tattoos.
– added proper names for the T-shirt overlays.
– the T-shirt overlays are also working for the three player characters.
– ability to change the texture of objects, edit specific objects. This will work on only a few objects (hint stunt objects mostly).
– various small bugfixes.

No ini changes.


9.6:
– Since people have found a way to add radio stations, I have updated the way I detect those stations, so that any added stations can also be used to lock the radio to that station.
– Next Song (N) is back ! Thanks to Unknown who provided me with code to re-implement the skip to next song function.
This means the key to deploy mines has changed from N to L+num1.
– Option to display Artist and Track each time you use N to change the station. This is optional, add DisplaySong=1 in defaults section of the ini.
– On some people’s computers the new way of getting livery names led to a crash, so I added an additional check to prevent that from happening.

No ini changes.


9.7:
– The option DisplaySong will now also work when a new song is played on the radio, not just when you press N for next song.
– Compatiblity with latest patch (snow, despawn, recording UI).
– Fixed a bug with Nitro not applying.

جعبه دانلود نیم‌بها

 • نسخه فایل 14.1
 • پسورد (در صورت نیاز) www.fullkade.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده 26 دیدگاه

  1. کیان کاربر مهمان گفت:

   سلام.من لپ تاپ دارم و اینکه کیبوردم کلید های ماشین حسابی در سمت راست نداره و فقط در سمت بالای کیبورد عدد داره میتونم مود رو با عدد های بالای صفحه کلید اجرا کنم یا نه؟

   40
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. «لینک»

  2. امیر محمد کاربر مهمان گفت:

   با سلام من خیلی ماد نصب کردم اورجینال بودن اربته بهترین ماد lspdfr هستش کاربران لینگ دانلود Script hookv دانلود و نصب فرمایید
   اسکرپیت ریچ هونگ lspd first response دانلود و نصب کنید اول لانچر بازی را باز کنید و ریچ برنامه را اجرا فرمایید

   11
   1. Aso کاربر مهمان گفت:

    سلام . موقع اجرای بازی اخطار زیر میاد :
    :SCRIPT HOOK V CRITICAL ERROR
    FATAL: Can’t find native 0xF7AF4F159FF99F97

    00
  3. علی کاربر مهمان گفت:

   سلام سازندگان مود سمند ۱۳۸۵ هم برای gtav قرار دهید ممنون

   13
  4. امیر حسین کاربر مهمان گفت:

   سلام من F3 رو میزنم صدای کامپیوترم زیاد میشه لطفا بگید باید چی کار کنم ؟؟؟

   03
   1. AmirRoox کاربر مهمان گفت:

    با Fn روی کیبورد همزمان این کارو کنید

    10
   2. GYFUYGR کاربر مهمان گفت:

    fn رو با f3 همزمان بزن

    10
   3. علیرضا کاربر مهمان گفت:

    کلید fn+f3 رو بزن مال منم همینطوریه

    00
   4. امیر کاربر مهمان گفت:

    باید shift و f3 رو باهم بزنی

    00
   5. محمد مبین کاربر مهمان گفت:

    ببخشید تو نسخه فیتگرل مود ترینر اجرا میشود؟

    00
  5. محمد امین کاربر مهمان گفت:

   سلام من به تازگی چند هفته پیش این ترینر رو نصب کرده بودم و با زدن دکمهF4 میومد ولی الان وقتی F4 رو میزنم گزینه ها میاد ولی اصلا بالا پایین نمیره یا داخل گزینه نمیره.قبلا کار میکرد.چیکار کنم?

   11
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. همه مودهاتونو حذف و مجدد نصب کنید تداخلی وجود داره.

  6. احسان کاربر مهمان گفت:

   سلام من ترینر را نصب کردم حالا باید محتویاتش رو جایی کپی کنم چون وقتی داخل بازی میرم و کلیدf4 را میزنم اتفاقی نمیفته

   31
  7. محمد کاربر مهمان گفت:

   سلام میخواستم ببینم که میشه دکمه های ترینر رو تغییر داد ایا؟؟؟ که با F1 بیاد؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. فایل trainerv.ini رو ویرایش کنید. 🙂

    1. محمد امین کاربر مهمان گفت:

     میشه کامل تر توضیح بدی؟

     00
  8. محمد امین کاربر مهمان گفت:

   سلام من مود های زیادی تو بازیم ریختم و هرکاری میکنم نمیدونم با چه دکمه هایی این ترینر ها را می تونم باز کنم؟

   میگن که با دکمه های f4 و f8 هست من زدم ولی بار ترینر اجرا نمیشه
   چکارکنم؟؟

   01
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    اگه از لپ‌تاپ استفاده می‌کنید احتمالا از این مدل‌هاست که برای کار کردن کلیدای F بایستی یه کلید دیگه‌ای مثل fn رو نگه‌دارید.

  9. سهیل کاربر مهمان گفت:

   سلام من سهیل میگم شما مود کار کد برای من کار نکد

   01
  10. مصطفی کاربر مهمان گفت:

   سلام خسته نباشید یک مشکلی دارم مد مود ماشین رو روی gta v ورژن 1.52 نصب کردم و تمام مراحل نصب آن را پیش رفتم و پیش نیاز هایش را هم نصب کردم متاسفانه در ترینر منیو 1.4.0 ارور داد invalled eror داد در بقیه ترینر ها هم اینطوریه چکار کنم؟؟؟؟

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. خب چه مود ماشینی رو نصب کردید؟!

  11. babi کاربر مهمان گفت:

   سلام مود را از حالت فشرده خارج کردم و محتویات را در محل بازی کپی کردم اما وقتی وارد بازی میشم چقهر در دکمه اف ۴ را یا را اف۳یزنم اتفاقی نمیفتد

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. پیشنیازهارو انجام دادید؟!

  12. محمدرضا کاربر مهمان گفت:

   سلام نسخه gta 1.26 هست کدومو دانلود کنم؟

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    نسخه بازیتون خیلی قدیمیه حالا یکیو تست کنید دیگه ببینید کدوم جواب میده

توضیحات تصاویر دانلود نظرات اشتراک