متغیر width در Processing – عرض صفحه برنامه

متغیر width که به صورت پیشفرض در Processing تعریف شده است، از نوع int بوده و از آن برای فهمیدن عرض (پهنا) فعلی پنجره‌ی نمایش برنامه استفاده می‌شود! این متغیر، توسط پارامتر اول تابع size() مقداردهی  می‌شود. برای مثال، اگر تابع size(320, 240) اجرا شود، در نتیجه، عرض پنجره به 320 تنظیمم خواهد شد. همچنین مقدار پیشفرض این متغیر، درصورتی که size() صدا زده نشود، برابر 100 می‌باشد.

مثال‌ها

مثال 1: دو مربع که عرض یکی از آنها برابر عرض پنجره و ارتفاع دیگری، برابر با نصف عرض پنجره می‌باشد. به صورت زیر:

noStroke();
background(0);
rect(0, 40, width, 20);
rect(0, 60, width/2, 20);

مرتبط

  • height
  • size()

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک