متغیر frameCount در Processing – تعداد فریم ها

متغیر frameCount که به صورت پیشفرض در Processing تعریف شده است، از نوع int بوده و از آن برای به دست آوردن تعداد فریم‌هایی که از زمان اجرای برنامه نمایش داده شده‌اند استفاده می‌شود! داخل setup()، مقدار آن 0 بوده و پس از اولین اجرای draw، مقدار آن 1 شده و در اجراهای بعدی افزایش خواهد یافت.

مثال‌ها

مثال 1: داخل متد draw، هر بار frameCount را پس از رسم یک خط، چاپ می‌کنیم.

void setup() {
  frameRate(30);
}

void draw() {
  line(0, 0, width, height);
  println(frameCount);
}

مرتبط

  • frameRate()
  • frameRate

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

    دیدگاه های این پست بسته شده است.

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک