تابع displayDensity در Processing – تراکم صفحه نمایش

تابع displayDensity، برای فهمیدن اینکه صفحه نمایش، high-density هست یا خیر، استفاده می‌شود. (که در OS X به آن Retina و در ویندوز و لینوکس به آن high-dpi نیز گفته می‌شود). این اطلاعات، برای برنامه‌ای مفید است که بخواهد با دو برابری تراکم پیکسل در صفحه‌ای که از آن پشتیبانی می‌کند سازگار باشد.

راهنما

سینتکس و ساختار حالت‌های مختلف تابع:

displayDensity()
displayDensity(display)

ورودی‌ها:

 • display (از نوع int): شماره‌ی صفحه نمایش جهت بررسی کردن.

خروجی: (از نوع int): میزات تراکم صفحه نمایش.

 • اگر عدد “2” برگردد، صفحه نمایش high-density می‌باشد.
 • اگر عدد “1” برگردد، صفحه نمایش high-density نمی‌باشد.

مثال‌ها

void setup() {
 size(100, 100);
 pixelDensity(displayDensity());
 noStroke();
}

void draw() {
 background(0);
 ellipse(30, 48, 36, 36);
 ellipse(70, 48, 36, 36);
}

مرتبط

 • pixelDensity()
 • size()

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

  دیدگاه های این پست بسته شده است.

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک