قطعه کد ایجاد لاگ در فایل متنی در PHP به ساده ترین صورت

برای اهداف مختلفی شاید نیاز داشته باشیم تا در برخی از قسمت‌های کد، پیامی را که حاوی اطلاعات و توضیحاتی می‌باشد، در جایی ثبت کنیم. مثلا در جاهایی که try catch نوشته‌ایم، شاید بخواهیم خطاهایی که در catch روی می‌دهند را درون یک فایل متنی نگهداریم؛ سپس از آن برای دیباگ کد استفاده کنیم.

اصطلاحا به این پیام‌ها، لاگ گفته می‌شود که هر لاگ در یک خط جدیدی از فایل متنی قرار خواهد گرفت.

قطعه کد

تابع زیر را به پروژه‌ی خود اضافه کنید:

function add_log($text, $filename = "logs.txt") {
  $text = '[' . date("Y-m-d h:i:sa") . ']: ' . $text;
  file_put_contents($filename, $text.PHP_EOL , FILE_APPEND | LOCK_EX);
}

این تابع، با دریافت یک پیام و مسیر فایل لاگ، آن را به انتهای متن فایل لاگ و در خط جدیدی می‌نویسد! همچنین، ابتدای هر لاگی که تولید می‌شود، تاریخ و زمان فعلی را نیز اضافه کرده‌ایم تا بعدا متوجه شویم این لاگ در چه زمانی تولید شده است!

ورودی‌ها:

  • text: متن پیام لاگ
  • filename: مسیر فایل لاگ که به صورت پیشفرض logs.txt بوده و در کنار همان فایل PHP اجرایی ایجاد خواهد شد.

مثال

<?php

function add_log($text, $filename = "logs.txt") {
  $text = '[' . date("Y-m-d h:i:sa") . ']: ' . $text;
  file_put_contents($filename, $text.PHP_EOL , FILE_APPEND | LOCK_EX);
}

add_log("Welcome to FuLLKade");
add_log("Bye Bye");

خروجی
[2019-04-14 03:57:47pm]: Welcome to FuLLKade
[2019-04-14 03:57:47pm]: Bye Bye

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک