قطعه کد جدا کردن خط به خط یک رشته در سی شارپ

یک متن می‌‌تواند از خطوط مختلفی تشکیل شود؛ و گاهی اوقات در هنگام نوشتن کد، نیاز خواهیم داشت تا خط به خط یک متن را جدا کرده و از آن در هر جایی که می‌خواهیم استفاده کنیم.

متد زیر، با دریافت یک رشته (متن)، هر خط از آن را جدا کرده و خروجی را در یک آرایه‌ی رشته‌ای برمی‌گرداند:

public static string[] splitLines(string text)
{
  string[] lines = text.Split(
    new[] { Environment.NewLine },
    StringSplitOptions.None
  );
  return lines;
}

اما با توجه به این که انواع مختلفی از کاراکترها باعث ایجاد خط جدید می‌شوند، بنابراین می‌توان متد بالا را به شکل زیر تغییر داد تا هر نوع خطی را تشخیص دهد:

public static string[] splitLines(string text)
{
  string[] lines = text.Split(
    new[] { "\r\n", "\r", "\n" },
    StringSplitOptions.None
  );
  return lines;
}

مثال

کد زیر به کمک متد بالا، یک متن را جدا کرده و هرخط آن را توسط یک حلقه‌ی foreach چاپ می‌کند:

string text = "Hello\nWelcome to FuLLKade";
string[] lines = splitLines(text);
foreach (string line in lines)
{
  Console.WriteLine(line);
}

خروجی
Hello
Welcome to FuLLKade

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک