اختصاص مقدار پیشفرض به پروپرتی در سی شارپ

فرض کنید کلاسی بصورت زیر در اختیار داریم:

class Person 
{
  public string Name { get; set; }

  public Person()
  {
    Name = "FuLLKade User";
  }
}

همانطور که می‌بینید، برای اختصاص مقدار پیشفرضی به یک Property، از متد سازنده استفاده کردیم! اما اگر بخواهیم همانند فیلدها رفتار کنیم، به چه صورتی باید عمل کرد؟! آیا به صورت زیر بایستی رفتار کنیم؟!

private string name = "Default Name";

public string Name 
{
  get 
  {
    return name;
  }
  set
  {
    name = value;
  }
}

نه!، نیازی نیست! چرا که راه حل ساده‌تری نیز وجود دارد!

روش انجام کار

در ورژن سی شارپ 5 به قبل، استفاده از روش بالا مرسوم بود! اما از نسخه‌ی 6 به بعد، امکان اختصاص مقدار پیشفرض به صورت ساده‌تر نیز فراهم شد:

public int Id { get; set; } = 114;

بنابراین در مورد مثال قبلی خواهیم داشت:

class Person 
{
  public string Name { get; set; } = "FuLLKade User";
}

و نکته‌ی جالب اینکه برای ویژگی‌های فقط خواندنی، می‌توان به صورت زیر نیز اقدام کرد:

public int X => 20;

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک