قطعه کد تولید عدد رندوم int در سی شارپ

برای تولید یک عدد رندوم (تصادفی) صحیح در سی شارپ، می‌توان از متد زیر استفاده کد:

public static int GetRandomInt()
{
  Random random = new Random(Environment.TickCount);
  int number = random.Next();
  return number;
}

public static int GetRandomInt(int from, int to)
{
  Random random = new Random(Environment.TickCount);
  int number = random.Next(from, to + 1);
  return number;
}

ورودی‌ها:

 • from: ابتدای بازی (مقدار پیشفرض = کمترین مقدار ممکن برای int)
 • to: انتهای بازه (مقدار پیشفرض = بیشترین مقدار ممکن برای int)

خروجی: عدد رندوم (تصادفی) تولید شده.

اگر هیچ ورودی به این متد ارسال نشود، عدد تصادفی در محدوده‌ی int خواهد بود.

مثال

int month = GetRandomInt(1, 13);
int dice = GetRandomInt(1, 7);
Console.WriteLine("month = " + month);
Console.WriteLine("dice = " + dice);

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک