تابع uigetfile متلب – ایجاد پنجره انتخاب فایل توسط کاربر

برخی اوقات شاید نیاز داشته باشید تا به خود کاربر اجازه‌ی انتخاب فایل یا فایل‌هایی را بدهید؛ به اینگونه که یک پنجره‌ی انتخاب فایل باز شده و کاربر شروع به انتخاب فایل کند.

در متلب، برای انجام این کار، از تابع uigetfile استفاده می‌شود.

راهنمای uigetfile

این تابع، شامل حالت‌های مختلفی می‌باشد.

سینتکس‌های تابع:

file = uigetfile;
[file,path] = uigetfile;
[file,path,indx] = uigetfile;

___ = uigetfile(filter);
___ = uigetfile(filter,title);
___ = uigetfile(filter,title,defname);
___ = uigetfile(___,'MultiSelect',mode);

همانطور که می‌بینید، از این تابع می‌توان سه مدل خروجی دریافت کرد.

خروجی‌ها:

 • file: نام فایل یا فایل‌های انتخاب شده (اگر cancel شود، مقدار 0 برمیگردد)
  از نوع: character vector یا آرایه‌ی سلولی از character vector ها
 • path: مسیر فایل یا فایل‌های انتخاب شده
  از نوع: character vector
 • indx: ایندکس فیلتر انتخاب شده در پنجره‌ی انتخاب فایل
  از نوع: integer

پارامترهای ورودی:

filter: فیلترهای موجود در گزینه‌ی انتخاب فیلتر جهت نمایش فایل(ها) با پسوندهای مشخص شده.
از نوع: character vector یا cell array of character vectors یا string array
درواقع پنجره‌ی انتخاب دیالوگ، شامل گزینه‌ای می‌باشد که این اجازه را به ما می‌دهد تا کاری کنیم که فقط فایل‌هایی که شامل یک پسوند خاص هستند نمایش داده شوند! این گزینه، به صورت پیشفرض برخی از پسوندها را دارد، ولی می‌توانیم آن را شخصی‌سازی کنیم. البته این فیلتر می‌تواند شامل موارد دیگری از جمله مسیر پیشفرض پنجره باشد؛ چرا که پنجره همواره در مسیر فعلی فایل اجرایی نمایش داده می‌شود.

title: عنوان پنجره‌ی انتخاب فایل که به صورت پیشفرض، عبارت Select File to Open می‌باشد.
از نوع: character vector

defname: نام پیشفرض در باکس File name پنجره‌ی انتخاب فایل
از نوع: character vector یا string scalar

‘MultiSelect’,mode: قابلیت  انتخاب چندتایی با نگهداشتن کلید Ctrl یا Shift را مشخص می‌کند که فعال باشد یا خیر. به صورت پیشفرض غیرفعال است. این دو ورودی، در انتهای سایر سینتکس‌ها می‌توانند قرار بگیرند.

 • اگر مقدار mode برابر ‘on’ باشد یعنی فعال است.
 • اگر مقدار mode برابر ‘off’ باشد یعنی غیرفعال است.
اگر تابع بدون ورودی فعال شود، شامل برخی از فیلترهای پیشفرض در پنجره خواهد بود و این پنجره نیز با مقادیر پیشفرض و در مسیرفعلی فایل اجرایی باز خواهد شد.

مثال‌ها

تابع disp: چاپ یک مقدار در کنسول
– تابع fullfile: ترکیب مسیر و نام‌فایل جهت به دست آوردن مسیر کامل
– تابع isequal: جهت بررسی برابر بودن یک مقدار با یک مقدار دیگر
– تابع num2str: جهت تبدیل عدد به رشته

افزودن یک فیلنر به لیست فیلترها:

[file,path] = uigetfile('*.m');


نمایش مسیر کامل فایل:

[file,path] = uigetfile('*.m');
if isequal(file,0)
  disp('User selected Cancel');
else
  disp(['User selected ', fullfile(path,file)]);
end

خروجی
User selected H:\Documents\MyCode\surf.m


نمایش ایندکس فیلتر انتخاب شده:

[file,path,indx] = uigetfile;
if isequal(file,0)
  disp('User selected Cancel')
else
  disp(['User selected ', fullfile(path, file),... 
     ' and filter index: ', num2str(indx)])
end

خروجی
User selected H:\Documents\MyCode\peaks.fig and filter index: 3


مشخص کردن لیست فیلترهای متنوع:

[file,path] = uigetfile({'*.m';'*.slx';'*.mat';'*.*'},...
             'File Selector');


مشخص کردن لیست‌فیلترهای متنوع + توضیح:

[file,path,indx] = uigetfile( ...
{'*.m;*.mlx;*.fig;*.mat;*.slx;*.mdl',...
  'MATLAB Files (*.m,*.mlx,*.fig,*.mat,*.slx,*.mdl)';
  '*.m;*.mlx','Code files (*.m,*.mlx)'; ...
  '*.fig','Figures (*.fig)'; ...
  '*.mat','MAT-files (*.mat)'; ...
  '*.mdl;*.slx','Models (*.slx, *.mdl)'; ...
  '*.*', 'All Files (*.*)'}, ...
  'Select a File');


مشخص کردن مسیر پیشفرض و فایل:

[file,path] = uigetfile('C:\Documents\Work\icon.png',...
            'Select an Image File')


فعال کردن انتخاب چندتایی:
انتخاب چندتایی با Shift و Ctrl انجام می‌شود.

[file,path] = uigetfile('*.m',...
  'Select One or More Files', ...
  'MultiSelect', 'on');

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده ۱ دیدگاه

  1. زهرا کاربر مهمان گفت:

   سلام وقتی با این تابع یه عکس رو انتخاب کردیم، چطور اون رو نشون بدیم؟ یعنی داخل imread چی باید بنویسیم؟

   00
توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک