تبلیغات

کتابخانه SEmojis اندروید برای نمایش اموجی و رندر آنها

کتابخانه SEmojis اندروید برای نمایش اموجی و رندر آنها

کتابخانه SEmojis اندروید
نمایش اموجی و رندر آنها ذر اندروید
به همراه سورس کد و مثال


SEmojis، کتابخانه‌ای برای اندروید است که قابلیت پیاده‌سازی و رندر (نمایش) اموجی‌ها را در برنامه‌نویسی اندروید ممکن می‌سازد.

شروع به کار

ابتدا مخزن ریپوزیتوری زیر را به لیست ریپوزیتوری‌های خود اضافه کنید:

repositories {
  maven { url 'https://jitpack.io' }
}

و کتابخانه را نیز به نیز به صورت زیر به وابستگی‌های پروژه خود اضافه کنید:

dependencies {
  implementation 'com.github.TutorialsAndroid:SEmojis:v0.2'
}

استفاده در کد

در سمت جاوا به صورت زیر به وضعیت کیبورد گوش می‌دهیم:

emojIcon.setKeyboardListener(new EmojIconActions.KeyboardListener() {
  @Override
  public void onKeyboardOpen() {
    Log.e("Keyboard","open");
  }

  @Override
  public void onKeyboardClose() {
    Log.e("Keyboard","close");
  }
});

در کد XML:

<developer.semojis.Helper.EmojiconEditText
    android:id="@+id/emojicon_edit_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    emojicon:emojiconSize="28sp" />
    
    
<developer.semojis.Helper.EmojiconTextView
    android:id="@+id/emojicon_text_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" 
    emojicon:emojiconSize="28sp"/>

ویوها

 • EmojiconTextView: یک TextView که می‌تواند اموجی‌ها را نمایش دهد.
 • EmojiconEditText: یک EditText که می‌تواند اموجی‌ها را نمایش دهد.
 • EmojiconMultiAutoCompleteTextView: یک MultiAutoCompleteTextView که می‌تواند اموجی‌ها را نمایش دهد.

مثال

فایل MainActivity.java:

package com.fullkade.test;

import android.os.Build;
import android.support.annotation.RequiresApi;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import developer.semojis.actions.EmojIconActions;
import developer.semojis.Helper.EmojiconEditText;
import developer.semojis.Helper.EmojiconTextView;
import java.util.Objects;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EmojiconEditText emojiconEditText;
  private EmojiconTextView textView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activitymain);

    View rootView = findViewById(R.id.root_view);
    ImageView emojiButton = findViewById(R.id.emoji_btn);
    ImageView submitButton = findViewById(R.id.submit_btn);
    emojiconEditText = findViewById(R.id.emojicon_edit_text);
    EmojiconEditText emojiconEditText2 = findViewById(R.id.emojicon_edit_text2);
    textView = findViewById(R.id.textView);
    EmojIconActions emojIcon = new EmojIconActions(this, rootView, emojiconEditText, emojiButton);
    emojIcon.ShowEmojIcon();
    emojIcon.setKeyboardListener(new EmojIconActions.KeyboardListener() {
      @Override
      public void onKeyboardOpen() {
        Log.e("Keyboard", "open");
      }

      @Override
      public void onKeyboardClose() {
        Log.e("Keyboard", "close");
      }
    });

    emojIcon.addEmojiconEditTextList(emojiconEditText2);

    submitButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT)
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String newText = Objects.requireNonNull(emojiconEditText.getText()).toString();
        textView.setText(newText);
      }
    });
  }
}

فایل activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:emojicon="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/root_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#ffffff"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity">

  <ImageView
      android:id="@+id/emoji_btn"
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:padding="4dp"
      android:src="@mipmap/smiley"
      android:layout_alignParentStart="true"
      android:contentDescription="@string/emoji"/>

  <ImageView
      android:id="@+id/submit_btn"
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:padding="4dp"
      android:src="@android:drawable/ic_menu_send"
      android:layout_alignParentEnd="true"
      android:contentDescription="@string/send"/>

  <developer.semojis.Helper.EmojiconEditText
      android:id="@+id/emojicon_edit_text"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_toLeftOf="@id/submit_btn"
      android:layout_toRightOf="@id/emoji_btn"
      android:imeOptions="actionSend"
      android:inputType="text"
      emojicon:emojiconSize="28sp"
      android:layout_toStartOf="@id/submit_btn"
      android:layout_toEndOf="@id/emoji_btn"/>


  <developer.semojis.Helper.EmojiconEditText
      android:id="@+id/emojicon_edit_text2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_above="@id/emojicon_edit_text"
      android:imeOptions="actionSend"
      android:inputType="text"
      emojicon:emojiconSize="28sp"/>

  <developer.semojis.Helper.EmojiconTextView
      android:id="@+id/textView"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginTop="26dp"
      android:lineSpacingExtra="17sp"
      android:text="@string/semojis"
      android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
      android:textColor="#000000"
      emojicon:emojiconAlignment="bottom"/>
</RelativeLayout>

 

باکس دانلود نیم‌بها

 • نسخه فایل 0.2
 • پسورد (در صورت نیاز) www.fullkade.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات دانلود نظرات اشتراک