کتابخانه ShapeOfView اندروید – شکل دهی دلخواه به ویوها

کتابخانه ShapeOfView اندروید – شکل دهی دلخواه به ویوها

کتابخانه ShapeOfView اندروید
شکل دهی دلخواه به ویوها


با این کتابخانه می‌توانید به سادگی هرنوع شکل دلخواهی که می‌خواهید را به ویو بدهید! برای مثال یک تصویر را به حالت دایره‌ای، قلب، ستاره و هرچیز دیگری نمایش دهید.

 

روش استفاده از ShapeOfView

ابتدا با استفاده از دستور زیر، کتابخانه را به Dependency های خود اضافه کنید:

dependencies {
  implementation 'com.github.florent37:shapeofview:1.4.6'
}

استفاده از اشکال آماده

این کتابخانه، شامل اشکال آماده‌ی از پیش تعریف شده‌ای نیز می‌باشد.

دایره (Circle):

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.CircleView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"

    android:elevation="4dp"
    app:shape_circle_borderColor="@android:color/black"
    app:shape_circle_borderWidth="2dp">

      <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.CircleView>

مستطیل با گوشه خم (RoundRect):

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.RoundRectView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:elevation="4dp"
    app:shape_roundRect_bottomLeftRadius="10dp"
    app:shape_roundRect_bottomRightRadius="10dp"
    app:shape_roundRect_topLeftRadius="10dp"
    app:shape_roundRect_topRightRadius="10dp"
    
    app:shape_roundRect_borderColor="@android:color/black"
    app:shape_roundRect_borderWidth="2dp"
    >


      <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.RoundRectView>

شکل ClipCorner:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.CutCornerView
    android:id="@+id/clipCorner"
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:elevation="4dp"
    app:shape_cutCorner_bottomRightSize="20dp">

     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.CutCornerView>

شکل Arc:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.ArcView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:elevation="4dp"
    app:shape_arc_height="20dp"
    app:shape_arc_position="bottom"
    >

     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.ArcView>

شکل Diagonal:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.DiagonalView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:elevation="4dp"
    app:shape_diagonal_angle="10"
    app:shape_diagonal_position="bottom">

     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.DiagonalView>

مثلث (Triangle):

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.TriangleView
     android:layout_width="150dp"
     android:layout_height="150dp"
     android:elevation="4dp"

     app:shape_triangle_percentBottom="0.5"
     app:shape_triangle_percentLeft="0"
     app:shape_triangle_percentRight="0">

      <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.TriangleView>

شکل Bubble:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.BubbleView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    app:shape_bubble_arrowHeight="10dp"
    app:shape_bubble_arrowWidth="10dp"
    app:shape_bubble_arrowPosition="bottom"
    app:shape_bubble_borderRadius="20dp"
    >

     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.BubbleView>

ستاره (Star):

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.StarView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    app:shape_star_noOfPoints="5">

     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.StarView>

شکل Polygon:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.PolygonView
      android:layout_width="150dp"
      android:layout_height="100dp"
      app:shape_polygon_noOfSides="9"
      >
     <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

</com.github.florent37.shapeofview.shapes.PolygonView>

شکل Dotted Edges with Cut Corners:

<com.github.florent37.shapeofview.shapes.DottedEdgesCutCornerView
       android:layout_width="100dp"
       android:layout_height="match_parent"
       app:shape_dot_radius="3dp"
       app:shape_dot_spacing="2dp"
       app:shape_edge_position="right|left"
       app:shape_dottedEdgesCutCorner_bottomLeftSize="8dp"
       app:shape_dottedEdgesCutCorner_bottomRightSize="8dp"
       >

       <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

 </com.github.florent37.shapeofview.shapes.DottedEdgesCutCornerView>

انیمیشن (Animation)

همه‌ی شکل‌ها قابلیت انیمیشن را داشته و می‌توانند انیمیت شوند. برای مثال در زیر شکل RoundRect  را انیمیت می‌کنیم:

ValueAnimator.ofFloat(0f, 200f, 0f).apply {
   addUpdateListener { animation -> roundRect.bottomLeftRadius = (animation.animatedValue as Float).toInt() }
   duration = 800
   repeatCount = ValueAnimator.INFINITE
   repeatMode = ValueAnimator.REVERSE
}.start()

ساخت شکل دلخواه شما

شما می‌توانید شکل دلخواه خود را بسازید! به صورت زیر:

<com.github.florent37.shapeofview.ShapeOfView
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"

    app:shape_clip_drawable="@drawable/YOUR_DRAWABLE"
    >

  <!-- YOUR CONTENT: FuLLKade.COM -->

 </com.github.florent37.shapeofview.ShapeOfView>

به جای ویژگی shape_clip_drawable، آدرس یک drawable را قرا می‌دهیم تا شکل نقاط رنگ شده‌ی آن drawable ایجاد شود. یعنی قسمت‌های شفاف یا خالی رسم نخواهند شد.


اما به جای Drawablr می‌توانید خودتان از طریق کد رسم کنید: Using Path (with elevation) یا مسیردهی

<com.github.florent37.shapeofview.ShapeOfView
    android:id="@+id/myShape"
    android:layout_width="30dp"
    android:layout_height="15dp"
    android:elevation="6dp">

    <!-- YOUR CONTENT -->

 </com.github.florent37.shapeofview.ShapeOfView>

و اما کد جاوا:

ShapeOfView shapeOfView = findViewById(R.id.myShape)
shapeOfView.setClipPathCreator(new ClipPathManager.ClipPathCreator() {
    @Override
    public Path createClipPath(int width, int height) {
      final Path path = new Path();

      //eg: triangle
      path.moveTo(0, 0);
      path.lineTo(0.5 * width, height);
      path.lineTo(width, 0);
      path.close();

      return path;
    }
});
این متد همچنین یک مسیر سایه‌ای را از API نسخه 21 به بالا (Lollipop) اضافه می‌کند.

جعبه دانلود نیم‌بها

 • نسخه فایل 1.4.6
 • نسخه مورد نیاز Android Studio
 • پسورد (در صورت نیاز) www.fullkade.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات دانلود نظرات اشتراک