خطای More than one file was found with OS independent اندروید استودیو

ممکن است با اضافه کردن یک کتابخانه، با خطای زیر رو به رو شوید:

More than one file was found with OS independent path ‘META-INF/proguard/androidx-annotations.pro’

روش رفع مشکل

برای رفع مشکل، در همان build.gradle ای که کتابخانه را اضافه کرده‌اید، قطعه کد زیر را به انتهای بخش android اضافه کنید:

packagingOptions {
  exclude 'META-INF/proguard/androidx-annotations.pro'
}

یعنی مثلا به صورت زیر در بیاید:

android {
  compileSdkVersion 28
  defaultConfig {
    applicationId "com.fullkade.test"
    minSdkVersion 19
    targetSdkVersion 28
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }

  packagingOptions {
    exclude 'META-INF/proguard/androidx-annotations.pro'
  }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه