تبلیغات

کتابخانه Pluginer سی شارپ – امکان نوشتن پلاگین برای برنامه

کتابخانه Pluginer سی شارپ – امکان نوشتن پلاگین برای برنامه

آموزش Pluginer (پلاگینر)
امکان نوشتن پلاگین برای برنامه ای که با سی شارپ نوشتیم با Pluginer


یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در برنامه‌های زیادی دیده می‌شود، امکان نوشتن پلاگین (افزونه) برای آن برنامه است. به این صورت که کاربر برنامه را نصب می‌کند و در کنار قابلیت‌های اصلی برنامه، می‌تواند برخی قابلیت‌های دیگری را نیز با استفاده از پلاگین‌ها به برنامه اضافه کند!

برای انجام این کار، کتابخانه‌ی بسیار ساده‌ای با نام پلاگینر (Pluginer) را توسعه داده‌ایم؛ و شما با استفاده از آن می‌توانید به سادگی این قابلیت را برای نرم‌افزار خود فراهم کنید. قبل از هرچیزی، کتابخانه را از «این لینک» دریافت نمایید. یا می‌توانید با دستور زیر، آن را از Nuget نصب کنید:

Install-Package Pluginer -Version 1.0.0

شیوه عملکرد پلاگینر

شما مسیر پوشه‌ی پلاگین‌هایتان را به Pluginer معرفی می‌کنید؛ سپس پلاگینر، به دنبال فایل‌هایی با فرمت DLL در آنا مسیر می‌گردد و تمامی آن‌ها را به ترتیب اجرا می‌کند. در واقع شما مشخص می‌کنید که چه نوع کلاس‌هایی پس از لود شدن یک DLL اجرا شوند! به این صورت که می‌گویید کلاس‌های مشتق شده (به ارث رسیده) از فلان کلاس اجرا شوند.

شما می‌توانید ورودی‌های دلخواهتان را به پلاگین‌ها ارسال کنید و در داخل پلاگین‌ها، با استفاده از این ورودی‌ها به اپلیکیشن دسترسی داشته باشید. برای مثال، فرم خود را به پلاگین‌ها ارسال کرده و یک کنترل جدید یا یک منوی جدید به اپلیکیشن خود اضافه کنید.

همچنین پلاگینر مراحل لود پلاگین‌ها را نیز در رویدادهای مختلفی به شما نشان می‌دهد و می‌توانید در ابتدای برنامه یک لودینگ به کمک آن بسازید تا قبل از اجرای کامل برنامه، ابتدا تمامی پلاگین‌ها لود شوند.

در ادامه روش استفاده کلی + یک مثال را آماده کرده‌ایم.

روش استفاده از پلاگینر

همین که پلاگینر را به پروژه خود اضافه کنید، کلاسی با نام PluginRunner در فضای نامی Pluginer.PluginRunner قابل استفاده خواهد بود.

متدسازنده‌ی این کلاس، سه ورودی دریافت می‌کند:

 • path: از نوع String
  مسیر پوشه‌‍ای که DLL های کتابخانه در آن قرار می‌گیرند.
  پیش‌فرض برابر مقدار “Plugins” است
 • targets: از نوع string[]
  تعیین می‌کند کدام کلاس‌های DLL اجرا شوند! به این ضورت که نام کامل (نام کلاش + فضای نامی، مثل Pluginer.PluginRunner) هایی که میخواهیم اگر یک کلاس در DLL از آن به ارث برده باشد، اجرا شود. یعنی اگر کلاسی داخل dll از یکی از کلاس‌های تعیین شده در آرایه targets ارث بری کرده باشد، new خواهد شد.
  پیش‌فرض: null (یعنی از تمام کلاس‌های داخل DLL یک new ایجاد کند)
 • passInApp: از نوع bool
  مشخص می‌کند که آیا path، از ادامه مسیر فعلی برنامه هست یا خیر! که اگر true باشد بایستی یک مسیر از ادامه مسیر فعلی داده شود؛ و اگر false باشد، بایستی مسیر کامل از ابتدا داده شود.
  پیش‌فرض: true

بنابراین اگر آبجکتی از کلاس PluginRunner بدون هیچ ورودی برای متد سازنده بسازیم، به پوشه‌ی Plugins در محل نصب برنامه اشاره خواهد داشت.

PluginRunner runner = new PluginRunner();

متد Load کلاس
این متد می‌تواند بدون ورودی و با چندین ورودی از نوع object استفاده شود. پس از اجرای متد، پلاگین‌ها تشخیص داده شده و سپس به ترتیب اجرا خواهند شد. این متد می‌تواند رویدادهایی را نیز تولید کند که رویدادهای آن در قالب پروپرتی می‌توانند مقداردهی شوند و در ادامه به تک تک آن‌ها اشاره می‌کنیم.


رویداد OnNoAnyPlugins
زمانی که هیچ پلاگینی وجود نداشته باشد.

runner.OnNoAnyPlugins = () =>
{
  
};

رویداد OnInitialized
زمانی که پلاگین‌ها شناسایی شوند.

runner.OnInitialized = (pluginsPath, count) =>
{
  
};
 • pluginsPath: از نوع string[]
  مسیر پلاگین‌ها
 • count: از نوع int
  تعداد پلاگین‌ها

رویداد OnErrorLoadingPlugin
زمانی که در اجرای یک فایل پلاگین خطایی رخ دهد.

runner.OnErrorLoadingPlugin = (pluginName, ex) =>
{
  
};
 • pluginName: از نوع string
  نام فایل پلاگین بدون پسوند
 • ex: از نوع Exception
  خطای ایجاد شده

رویداد OnNewPluginChecked
زمانی که بررسی یک پلاگین تمام شود.

runner.OnNewPluginChecked = (pluginName) =>
{
  
};
 • pluginName: از نوع string
  نام فایل پلاگین بدون پسوند

رویداد OnNewClassLoaded
زمانی که کلاسی از یک پلاگین با موفقیت اجرا شود.

runner.OnNewClassLoaded = (pluginName, type) =>
{
  
};
 • pluginName: از نوع string
  نام فایل پلاگین بدون پسوند
 • type: از نوع Type
  آبجکت تایپ کلاس لود شده

رویداد OnErrorLoadingClass
زمانی که خطایی در اجرای یک کلاس رخ دهد. (با خطای اجرای خود پلاگین متفاوت است. این خطا در کد رخ میدهد ولی خطای پلاگین در کلیت پلاگین رخ میدهد)

runner.OnErrorLoadingClass = (pluginName, type, ex) =>
{
  
};
 • pluginName: از نوع string
  نام فایل پلاگین بدون پسوند
 • type: از نوع Type
  آبجکت تایپ کلاس لود شده
 • ex: از نوع Exception
  خطای ایجاد شده

یک مثال

کتابخانه Pluginer را به پروژه خود اضافه کرده و سپس یک RichTextBox و یک MenuStrip ایجاد کنید. و در نهایت کد فرم را به صورت زیر تکمیل نمایید:

public partial class Form1 : Form
{
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    string[] targets = { "System.Text.ASCIIEncoding" };
    Pluginer.PluginRunner runner = new Pluginer.PluginRunner("Plugins", targets);
    runner.OnNoAnyPlugins = () =>
    {
      richTextBox1.Text = "پلاگینی وجود ندارد";
    };
    runner.OnInitialized = (pluginsPath, count) =>
    {
      richTextBox1.Text = count + " پلاین شناسایی شدند." ;
    };
    runner.OnNewClassLoaded = (pluginName, type) =>
    {
      richTextBox1.Text = "کلاس " + type.Name + " لود شد";
    };
    runner.OnErrorLoadingPlugin = (pluginName, ex) =>
    {
      richTextBox1.Text = "در لود پلاگین " + pluginName + " خطایی رخ داد.";
    };
    runner.OnNewPluginChecked = (pluginName) =>
    {
      richTextBox1.Text = "پلاگین " + pluginName + " لود شد";
    };
    runner.OnErrorLoadingClass += (pluginName, type, ex) =>
    {
      richTextBox1.Text = "در لود کلاس " + pluginName + " خطایی رخ داد.";
    };
    runner.Load(this);
  }

  public void Test()
  {
    MessageBox.Show("Hello From Plugin!");
  }
}

همانطور که می‌بینید، قرار است کلاس‌هایی اجرا شوند که از کلاس “System.Text.ASCIIEncoding” ارث‌بری کرده باشند! البته System.Text.ASCIIEncoding یک مقدار آزمایشی بوده و هدف خاصی پشت آن نیست.

اما در اینجا ما قصد داریم پلاگینی بنویسیم که به MenuStrip اپلیکیشن، منوهایی را اضافه کند. و از آنجایی که قرار است به MenuStrip از طریق فرمی که به متد Load ارسال شده است دسترسی داشته باشیم، چون در یک کلاس دیکری هستیم، بایستی از بخش Properties کنترل MenuStrip، مقدار ویژگی Modifiers را روی Public قرار دهیک.


حالا وقت ایجاد پلاگین است. ویژوال استودیو را اجرا کرده و یک Class Library با نام دلخواه ایجاد کنید. پس از ایجاد پروژه، کلاس Class1 را مشاهده خواهید کرد.

namespace FuLLKadeLibrary
{
  public class Class1
  {
  }

}

آن را به صورت زیر تکمیل کنید:

namespace FuLLKadeLibrary
{
  public class Class1: System.Text.ASCIIEncoding
  {

    public Class1(params object[] args)
    {
      dynamic form = args[0];
      form.menuStrip1.Items.Add("FuLLKade 1");
      form.menuStrip1.Items.Add("FuLLKade 2");
      form.menuStrip1.Items.Add("FuLLKade 3");
      form.menuStrip1.Items.Add("FuLLKade 4");
      form.menuStrip1.Items.Add("FuLLKade 5");
      form.Test();
    }

  }

}

توجه داشته باشید که تمامی ورودی متدسازنده‌ی کلاس‌هایی که می‌خواهیم اجرا شوند، بایستی به صورت بالا باشند.

از آنجایی که در کد نرم‌افزار، ما خود فرم را به عنوان پارامتر اول به داخل پلاگین‌ها ارسال کرده‌ایم، پس می‌دانیم که در اینجا نیز ورودی اول آرایه args، خود فرم خواهد بود! و از آنجایی که فیلدها و بقیه موارد در کتابخانه شناخته شده نیستند، از متغیر داینامیک استفاده می‌کنیم. یعنی متغیر را با استفاده از dynamic تعریف می‌کنیم تا به نبودن فیلدها و متدها گیر ندهد.

سپس منوهای خود را به menuStrip1 اضافه می‌کنیم و همچنین یادمان هست که menuStrip1 را پابلیک کرده باشیم.

بهتر است یک کتابخانه برای نرم افزار خود توسعه دهید که شامل API (کلاس‌ها و توابع اصلی) و همچنین آن کلاس‌هایی که پلاگین‌ها می‌توانند از آن برای اجرا شدن ارث‌بری نماییند باشد. سپس زمان توسعه‌ی پلاگین، می‌توانید این کتابخانه را به پروژه اضافه کنید تا ویژوال استودیو آن را بشناسد و همچنین این کتابخانه قرار نیست در پوشه Plugins قرار گیرد! چرا که قبلا در کنار خود برنامه قرار گرفته است.

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

علاقه‌مند به اشتراک‌گذاری اطلاعات در هر زمینه‌ای که امکانش باشه 🙃

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک