قطعه کد اندروید و جاوا تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

روش‌های زیادی برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس آن وجود دارند که ما در اینجا، با الگوریتم‌های آن کاری نداریم و تنها به معرفی کلاس‌ها و توابعی که بتوان این‌کار را انجام داد می‌پردازیم.

روش اول: کلاس DateConverter

کلاسی با نام DateConverter را داخل پروژه‌ی خود ایجاد کرده و آن را به صورت زیر کامل کنید:
(این کلاس قبلا با نام Roozh بوده که یکی از دوستان عزیز کرد زبان آن را نوشته بودند و بنده نام آن را به DateConverter تغییر دادم)

import android.annotation.SuppressLint;

/**
* FuLLKade.COM
*/
public class DateConverter {

 private int day, month, year;
 private int jYear, jMonth, jDay;
 private int gYear, gMonth, gDay;
 private int leap, march;

 /**
  * Calculates the Julian Day number (JG2JD) from Gregorian or Julian
  * <p>
  * calendar dates. This integer number corresponds to the noon of the date
  * <p>
  * (i.e. 12 hours of Universal Time). The procedure was tested to be good
  * <p>
  * since 1 March, -100100 (of both the calendars) up to a few millions
  * <p>
  * (10**6) years into the future. The algorithm is based on D.A. Hatcher,
  * <p>
  * Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55 slightly modified by me (K.M.
  * <p>
  * Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).
  *
  * @param year int
  * @param month int
  * @param day  int
  * @param J1G0 to be set to 1 for Julian and to 0 for Gregorian calendar
  * @return Julian Day number
  */
 private int JG2JD(int year, int month, int day, int J1G0) {
  int jd = (1461 * (year + 4800 + (month - 14) / 12)) / 4
      + (367 * (month - 2 - 12 * ((month - 14) / 12))) / 12
      - (3 * ((year + 4900 + (month - 14) / 12) / 100)) / 4 + day
      - 32075;
  if (J1G0 == 0) {
   jd = jd - (year + 100100 + (month - 8) / 6) / 100 * 3 / 4 + 752;
  }
  return jd;
 }

 /**
  * Calculates Gregorian and Julian calendar dates from the Julian Day number
  * <p>
  * (JD) for the period since JD=-34839655 (i.e. the year -100100 of both the
  * <p>
  * calendars) to some millions (10**6) years ahead of the present. The
  * <p>
  * algorithm is based on D.A. Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55
  * <p>
  * slightly modified by me (K.M. Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).
  *
  * @param JD  Julian day number as int
  * @param J1G0 to be set to 1 for Julian and to 0 for Gregorian calendar
  */
 private void JD2JG(int JD, int J1G0) {
  int i, j;
  j = 4 * JD + 139361631;
  if (J1G0 == 0) {
   j = j + (4 * JD + 183187720) / 146097 * 3 / 4 * 4 - 3908;
  }
  i = (j % 1461) / 4 * 5 + 308;
  gDay = (i % 153) / 5 + 1;
  gMonth = ((i / 153) % 12) + 1;
  gYear = j / 1461 - 100100 + (8 - gMonth) / 6;
 }

 /**
  * Converts the Julian Day number to a date in the Jalali calendar
  *
  * @param JDN the Julian Day number
  */
 private void JD2Jal(int JDN) {
  JD2JG(JDN, 0);
  jYear = gYear - 621;
  JalCal(jYear);
  int JDN1F = JG2JD(gYear, 3, march, 0);
  int k   = JDN - JDN1F;
  if (k >= 0) {
   if (k <= 185) {
    jMonth = 1 + k / 31;
    jDay = (k % 31) + 1;
    return;
   } else {
    k = k - 186;
   }
  } else {
   jYear = jYear - 1;
   k = k + 179;
   if (leap == 1) {
    k = k + 1;
   }
  }
  jMonth = 7 + k / 30;
  jDay = (k % 30) + 1;
 }

 /**
  * Converts a date of the Jalali calendar to the Julian Day Number
  *
  * @param jY Jalali year as int
  * @param jM Jalali month as int
  * @param jD Jalali day as int
  * @return Julian day number
  */
 private int Jal2JD(int jY, int jM, int jD) {
  JalCal(jY);
  return JG2JD(gYear, 3, march, 1) + (jM - 1) * 31 - jM / 7 * (jM - 7) + jD - 1;
 }

 /**
  * This procedure determines if the Jalali (Persian) year is leap (366-day
  * <p>
  * long) or is the common year (365 days), and finds the day in March
  * <p>
  * (Gregorian calendar) of the first day of the Jalali year (jYear)
  *
  * @param jY Jalali calendar year (-61 to 3177)
  */
 private void JalCal(int jY) {
  march = 0;
  leap = 0;
  int[] breaks = {-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818, 1111, 1181, 1210,
      1635, 2060, 2097, 2192, 2262, 2324, 2394, 2456, 3178};
  gYear = jY + 621;
  int leapJ = -14;
  int jp  = breaks[0];
  int jump = 0;
  for (int j = 1; j <= 19; j++) {
   int jm = breaks[j];
   jump = jm - jp;
   if (jY < jm) {
    int N = jY - jp;
    leapJ = leapJ + N / 33 * 8 + (N % 33 + 3) / 4;
    if ((jump % 33) == 4 && (jump - N) == 4) {
     leapJ = leapJ + 1;
    }
    int leapG = (gYear / 4) - (gYear / 100 + 1) * 3 / 4 - 150;
    march = 20 + leapJ - leapG;
    if ((jump - N) < 6) {
     N = N - jump + (jump + 4) / 33 * 33;
    }
    leap = ((((N + 1) % 33) - 1) % 4);
    if (leap == -1) {
     leap = 4;
    }
    break;
   }
   leapJ = leapJ + jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4;
   jp = jm;
  }
 }

 /**
  * Modified toString() method that represents date string
  *
  * @return Date as String
  */
 @SuppressLint("DefaultLocale")
 @Override
 public String toString() {
  return String.format("%04d-%02d-%02d", getYear(), getMonth(), getDay());
 }

 /**
  * Converts Gregorian date to Persian(Jalali) date
  *
  * @param year int
  * @param month int
  * @param day  int
  */
 public void gregorianToPersian(int year, int month, int day) {
  int jd = JG2JD(year, month, day, 0);
  JD2Jal(jd);
  this.year = jYear;
  this.month = jMonth;
  this.day = jDay;
 }

 /**
  * Converts Persian(Jalali) date to Gregorian date
  *
  * @param year int
  * @param month int
  * @param day  int
  */
 public void persianToGregorian(int year, int month, int day) {
  int jd = Jal2JD(year, month, day);
  JD2JG(jd, 0);
  this.year = gYear;
  this.month = gMonth;
  this.day = gDay;
 }

 /**
  * Get manipulated day
  *
  * @return Day as int
  */
 public int getDay() {
  return day;
 }

 /**
  * Get manipulated month
  *
  * @return Month as int
  */
 public int getMonth() {
  return month;
 }

 /**
  * Get manipulated year
  *
  * @return Year as int
  */
 public int getYear() {
  return year;
 }

}

تبدیل شمسی به میلادی

DateConverter converter = new DateConverter();
converter.persianToGregorian(year, month, day);

تبدیل میلادی به شمسی

DateConverter converter = new DateConverter();
converter.gregorianToPersian(year, month, day);

گرفتن تاریخ بعد از تبدیل

int year = converter.getYear();
int month = converter.getMonth();
int day  = converter.getDay();

مثال

DateConverter converter = new DateConverter();
converter.persianToGregorian(1396, 10, 12);
Toast.makeText(this, converter.getYear() + "/" + converter.getMonth() + "/" + converter.getDay(), Toast.LENGTH_LONG).show(); // 2018,1,2

 


روش‌های دیگر شاید در آینده قرار بگیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده 13 دیدگاه

  1. نوشین کاربر مهمان گفت:

   سلام
   چه جوری نمایش داده میشه ؟
   متد را فراخوانی کنیم ؟همین ؟
   کتابخونش کدومه ؟

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. منظورتونو از چجوری نمایش داده میشه متوجه نشدم! میخواین چیکار کنین؟!
    همچنین تمامی موارد در بالا توضیح داده شده و نیازی به کتابخونه نیس!

  2. مصطفی کاربر مهمان گفت:

   الان این کلاس شمسی رو به میلادی تبدیل میکنه و برعکس؟ آخه طبق مثال که از کلاس آوردیدن شمسی رو به گریگوری تبدیل میکنه و برعکس

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    گریگوری همون میلادیه

  3. نرگس کاربر مهمان گفت:

   با عرض سلام و خسته نباشید؛
   برای اینکه از این کد استفاده کنم باید فراخوانی کنم تو برنامه این کلاس رو؟ یا یه فرم xml براش بسازم؟ در کل میخوام بپرسم چطوری میتونم خروجی این قطعه کد رو ببینم؟ لطفا طوری پاسخ بفرمایید که برای مبتدی قابل درک باشه متشکرم.

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. متاسفانه امکان توضیح مطالب مبتدی در هر مطلب متفرقه‌ای وجود نداره و شما بایستی به خود برنامه‌نویسی اندروید از قبل آشنایی لازم رو داشته باشید.
    در اینجا کلاس DateConverter قرار داده شده و روش استفاده از این کلاس هم نوشته شده؛ بقیه موارد هم به دانش و اهداف شما مربوط میشه که چطور از این کلاس استفاده کنید.

  4. صلواتی کاربر مهمان گفت:

   بهترین و منظمترین کلاسی بود که برای تبدیل تاریخ دیدم. بقیه کلاسها مبهم و گیج کنندن. این نشون از تجربه بالای نویسنده این کلاس داره که این قدر منظم نوشته شده.
   یک مورد فقط به ذهنم میرسه اینه که بعد از هر ۸ دوره چهار ساله برای سال کبیسه یکی بعد از پنج سال اتفاق میوفته. آیا این مورد هم توی محاسبات در نظر گرفته شده؟

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    باید وجود داشته وگرنه درست در نمیاد.

   2. محسن کاربر مهمان گفت:

    سلام
    متاسفانه کدتون باگ داره ۳۰ ژانویه را بجای اینکه ۱۰ بهمن بده ۱۲ بهمن نشون می ده

    00
  5. امید کاربر مهمان گفت:

   سلام
   تاریخ رو اشتباه برمیگردونه دوست عزیز
   اینو
   1396,10,12
   باید
   2018,1,2
   بده ولی اشتباهی مقدار زیر رو میده
   775/6/17
   تشکر

   20
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. تست کردم مشکلی وجود نداره و تاریخ صحیحو برمیگردونه.
    همین تاریخو انتهای مطلب مثال زدم کدتون رو بررسی کنید.

  6. پوریا کاربر مهمان گفت:

   واقعیتشو بخاید برگام فروریخت وقتی دیدم یه همچین کد تمیز و بدرد و بخوری تو یه سایت فارسی منتشر شده.
   دمتون گرم بدون دردسر استفاده کردیم.

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    نظر لطفتونه عزیزید 🙂

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک