قطعه کد اندروید ریستارت کردن اپلیکیشن و اجرای مجدد آن

برای ریستارت کامل اپلیکیشن، حتی زمانی که ده‌ها اکتیویتی در حال اجراست، می‌توان از متد زیر استفاده کرد:

public static boolean restart(Context context) {
 try {
  Intent i = context.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(context.getPackageName());
  i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); // FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP
  exit();
  context.startActivity(i);
  return true;
 } catch (Exception ignored) {
  return false;
 }
}

در صورتی که خطایی رخ ندهد، تابع مقدار true برمی‌گرداند! و همچنین جهت احیاط، بهتر است اکتیویتی فعلی را بعد از فراخوانی متد بالا نیز ببنیدید تا مشکلی پیش نیاید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک