متن و ترجمه آهنگ Never Give Up از SIA

متن و ترجمه آهنگ Never Give Up از SIA

متن آهنگ Never Give Up از SIA


Never Give Up
هرگز تسلیم نشو

I’ve battled demons that won’t let me sleep
با شياطيني جنگيدم که نمیزارن بخوابم (آسایش واسم نذاشتن)

Called to the sea but she abandoned me
دريا رو صدا زدم، ولی منو رها کرد و رفت
(با توجه به از دست دادن همه‌ی دارايی‌هايشان در جنگ، مهاجرت تنها اميد آن‌هاست)

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباه بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين میخورم، دوباره پا میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا می‌کنم، راهم به‌سمت رو خونه پيدا می‌کنم

Oh yeah, I’m haunted by the distant past
Called to the skies but she was overcast
تو گذشتم گیر کردم
به آسمون نگاه کردم و دیدیم تیره و تاره (اشاره به وضعیت بد)

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليمم نميشم، نه، نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليمم نميشم، نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا مي‌کنم، راهم به سمت خونه رو پيدا مي‌کنم

Never give up, never give up
هرگز تسليم نميشم، هرگز تسليم نمی‌شم

Never give up, never give up
No, no, oooh
هرگز تسليم نميشم، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم  منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا می‌کنم، راهم به سمت خونه رو پيدا می‌کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده 3 دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک