دوره H پایتون – فصل 1: ساختار کنترلی – درس 1: بولین‌ها و مقایسه‌ها

دوره H پایتون – فصل 1: ساختار کنترلی – درس 1: بولین‌ها و مقایسه‌ها

دوره H برنامه نویسی پایتون
فصل دوم: ساختار کنترلی
درس اول: بولین ها و مقایسه ها در پایتون


دوره‌های H
دوره‌ی H، یک دوره‌ی فشرده می‌باشد که برای زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی در نظر گرفته شده است و در آن بصورت خلاصه و مفید، به بیان مهم‌ترین مباحث هر زبان برنامه‌نویسی پرداخته می‌شود تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به ابتدایی‌ترین موارد موجود در یک زبان برنامه نویسی مسلط شد. برای مطالعه بیشتر و لیست تمامی دروس این دوره کلیک کنید...

در فصل قبل، با نوع‌های عدد صحیح، عدد اعشاری و رشته‌ها آشنا شدیم و عملیات مختلفی را بروی آنها انجام دادیم. حالا نوبت به نوع بولی می‌رسد!

نوع Boolean (بولین)، یک نوع داده‌ی منطقی بوده و تنها دو حالت یا دو مقدار را می‌تواند به خود بگیرد؛ به این صورت که یا مقدار آن True می‌شود و یا False! مثلا:

>>> my_boolean = True
>>> my_boolean
True

در اینجا ابتدا یک متغیر با نام my_boolean تعریف کرده و مقدار True را به آن اختصاص دادیم؛ سپس نام این متغیر را نوشته و Enter را زدیم که در نهایت مقدار آن در Console برایمان نمایش داده شد.

مقایسه با == (برابری)

نوع بولین، می‌تواند در هنگام مقایسه‌ی دو مقدار، برای مثال در هنگام استفاده از اپراتورِ برابری (==) تولید شود. به مثال زیر دقت کنید:

>>> 2 == 3
False

>>> "hello" == "hello"
True

در اینجا با استفاده از دو علامت == بررسی کردیم که آیا مقدار 2 برابر است با 3؟ یا مقدار “hello” برابر است با “hello”؟!

  • اگر برابر باشد، مقدار True برگردانده می‌شود
  • اگر برابر نباشد، مقدار False برگردانده می‌شود.
نکته
توجه داشته باشید که یک علامت مساوی ( = )، به معنای تخصیص یا دادن مقدار و دو علامت مساوی ( == )، به معنای مقایسه‌‌ی برابری است.

مقایسه با != (نابرابری)

نوع دیگری از مقایسه، علامت =! هست که برخلاف مقایسه‌ی قبلی، بررسی می‌کند که آیا دو مقدار باهم نابرابرند یا نه! به مثال زیر دقت کنید:

>>> 1 != 1
False
>>> "eleven" != "seven"
True
>>> 2 != 10
True

در اینجا، مقدار 1 مخالف 1 نیست، بنابراین False تولید می‌شود؛ ولی “eleven” مخالف “seven” است، پس True تولید می‌شود!

نکته
باید متوجه شده باشید که اگر نتیجه‌ی مقایسه درست بود، مقدار True برگردانده می‌شود و در غیر این‌صورت، مقدار False برگردانده می‌شود.

مقایسه با < و > (بزرگی و کوچکی)

با این نوع مقایسه، می‌توان بزرگی و کوچکی مقدارهای صحیح و اعشاری را مقیاسه کرد. به مثال زیر دقت کنید:

>>> 7 > 5
True
>>> 10 < 10
False

البته از این موارد می‌توان برای رشته‌ها نیز استفاده کرد؛ اکه یعنی مقایسه براساس ترتیب حروف الفبا انجام می‌گیرد. 🙂 در ادامه مثالی خواهیم داشت.

مقایسه با =< و => (بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی)

بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی به معنی این نیست که «همزمان بزرگ و همزمان برابر» یا «همزمان کوچک و همزمان برابر» باشد! بلکه «یا بزرگ باشد یا برابر» و «یا کوچک باشد یا برابر». به مثال زیر دقت کنید:

>>> 7 <= 8
True
>>> 9 >= 9.0
True

در مثال زیر، این اپراتورها را برای رشته‌ها نیز استفاده کردیم و همانطور که گفته شد، براساس حروف الفبا نتیجه برگردانده می‌شود:

>>> "a" >= "b"
False
>>> "a" > "b"
False
>>> "b" >= "a"
True
>>>

البته اگر به جای یک کاراکتر، چندین کاراکتر در مقدار رشته باشد، از جمع جایگاه آنها برای نتیجه‌گیری نهایی استفاده ‌می‌شود. (منظور جمع ترتیب حروف الفبایی یک رشته که هرکدام به یک عددی اختصاص دارند.)

درس بعدیدرس قبلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک