قطعه کد اندروید خواندن و نوشتن فایل متنی

عملیات خواندن و نوشتن فایل‌های متنی، روش‌های مختلف دارد. در اینجا برای هرکدام متدهای آماده‌ای را نوشته‌ایم که می‌توانید استفاده کنید.

خواندن فایل متنی

برای خواندن یک فایل متنی، می‌توان از متد زیر استفاده کرد:

public static String readTextFile(File file) {
  StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
  try {
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(file));
    String line;
    while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
      stringBuilder.append(line);
      stringBuilder.append('\n');
    }
    bufferedReader.close();
  } catch (IOException e) {
    return null;
  }
  return stringBuilder.toString();
}

این متد، با گرفتن ورودی آبجکت فایل، متن آن را خوانده و اگر خطای IOException رخ دهد، مقدار null و درغیراینصورت، متن خوانده شده از فایل را برمی‌گرداند.

نوشتن فایل متنی

برای نوشتن و ایجاد یک فایل متنی، می‌توان از متد زیر استفاده کرد:

public static boolean writeTextFile(String text, String path) {
  BufferedWriter writer = null;
  boolean res = true;
  try {
    writer = new BufferedWriter(new FileWriter(path));
    writer.write(text);
  } catch (IOException e) {
    res = false;
  } finally {
    try {
      writer.close();
    } catch (IOException e) {
      res = false;
    }
  }
  return res;
}

این متد، با گرفتن مقدار متن (text) و محل ذخیره‌سازی آن (path)، متن را در آن مسیر مورد نظر نوشته و در صورتی که این عملیات با موفقیت انجام شود، مقدار true و درغیراین‌صورت، false برمی‌گرداند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک