داستان انگلیسی خنده دار – Only For Love + ترجمه

داستان انگلیسی خنده دار – Only For Love + ترجمه

داستان Only For Love
فقط برای (به‌خاطر) عشق

متن انگلیسی

Two donkeys who were friends, met at a crossroad1. One donkey was healthy and the other malnourished2. The healthy donkey asked the weak3 , “What happen to you? Why do you seem so weak?”

The weak donkey replied, “My master4 makes me work the whole5 day and doesn’t give me enough food to eat and also beats6 me.”

“Oh” exclaimed7 the healthy donkey. “Then why don’t you run away from your master’s house.”
He replied, “I think my job has better prospects8. My master beats his only daughter, too. And whenever he does so, he says to her, “I’ll marry you off to this donkey.” For this reason I’m not running away.”

متن ترجمه

دو الاغ که باهم دوست بودند، همدیگر را در یک تقاطع (چهارراه) ملاقات میکنند. یکی از الاغ ها سرحال و دیگری دچار سوء تغذیه بود. الاغ سرحال از الاغ ضعیف پرسید، “چه اتفاقی برات افتاده؟ چرا تو انقدر ضعیفی؟”

الاغ ضعیف پاسخ داد، “اربابم مجبورم میکنه که تمام روز رو کار کنم و غذای کافی برای خوردن به من نمیده و منو میزنه”

“اوه” الاغ سالم گریه کرد. “خب چرا از خونه‌ی اربابت فرار نمی‌کنی؟!”
او پاسخ داد، “فکر کنم کار من امید و نمای بهتری داره. اربابم تنها دخترش رو هم میزنه، و هروقت که این‌کارو میکنه، به دخترش میگه، ”میدمت با این خر ازدواج کنی.” به این خاطر منم فرار نمی‌کنم.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک