تبلیغات

دانلود ترینر GTA V ورژن پیشرفته – Enhanced Native Trainer آپدیت 39 فیکس 3

دانلود ترینر GTA V ورژن پیشرفته - Enhanced Native Trainer آپدیت 39

Enhanced Native Trainer Update 39 – Bugfix update 3
یکی از بهترین ترینرهای ساخته شده برای GTA V با کلی امکانات
آخرین آپدیت این ترینر را همیشه از همین صفحه دریافت کنید


Enhanced Native Trainer نسخه پیشرفته‌ی Native Trainer می‌باشد و شامل گزینه های متعددی مثل تغییر Player و … هست. این ترنیر را به هیچ وجه نباید از دست دهید. در ادامه با فول کده همراه باشید.

آموزش نصب Enhanced Native Trainer

 1. وارد لینک پیش‌نیازهای اصلی شده و هر آنچه که گفته شده است را به دقت انجام دهید.
 2. فایل NativeTrainer را از پوشه‌ی اصلی GTA V حذف کنید. (که ورژن ساده‌ی این ترینر می‌باشد)
  توجه: البته اگر می‌خواهید هر دو ترینر را داشته باشید، در ادامه روش تغییر دکمه‌ی فعال کننده‌ی Enhanced Native Trainer را خواهیم گفت که البته پیشنهاد ما این است که حذف کنید؛ چون ترینر فعلی همان امکانات قبلی را هم دارد.)
 3. فایل ترینر را از انتهای پست را دانلود کرده و محتوای درون آن را به محل نصب بازی انتقال دهید.

استفاده از ترینر در بازی

 1. کلید F4: نمایش دادن و مخفی کردن منوی ترینر
 2. کلیدهای 8 و 2 در سمت راست کیبورد: بالا و پایین رفتن بین گزینه‌های منوی ترینر
 3. کلیدهای 4 و 6 در سمت راست کیبورد: جابه‌جا شدن بین صفحات در زیرمنوهایی که شامل چند صفحه می‌باشند؛ (شماره صفحه و تعداد صفحه در بالا هر زیر منو دیده می‌شود)
  این کلیدها همچنین برای تغییر مقدار برخی از گزینه‌هایی که شامل چند حالت می‌باشند نیز استفاده می‌شود.
 4. کلید 5 در سمت راست کیبورد: انتخاب یک گزینه در منو (کلیک روی یک گزینه)
 5. کلید 0 در سمت راست کیبورد: برگشت از یک زیر منو به منوی قبلی (اگر در زیرشاخه‌ی اصلی باشید، منو بسته خواهد شد)

تغییر دکمه‌ی F4 به یک کلید دیگر مثلا F5

با یک ویرایش گر متن ساده مثل نوت پد ویندوز یا Notepad++، فایل ent-config.xml ترینر را باز کرده و سپس خط 14 که به صورت زیر می باشد را تغییر دهید.

برای مثال، مقدار VK_F4 را به VK_F5 تغییر دهید. برای مشاهده‌ی مقدار سایر کلیدها روی این‌جا کلیک کنید.


آموزش‌های اختصاصی این ترینر

تغییرات ورژن‌های مختلف ترینر

تغییرات نسخه 39 فیکس 3

Added:

⦁ Added a ‘Default Phone Model’ feature – Allows the player to swap phone models (i.e Trevor, Michael, Franklin, Online and an unused Millitary phone).
⦁ Added a ‘Hide Player Info In Pause Menu’ feature
⦁ Added an ‘Airbrake Mode’ menu – If the Hotkey didn’t work, you can now use the Airbrake (Noclip) menu using an ENT option.
⦁ Added an ‘Enable Police Spotlight During Blackout’ feature – Enables police vehicles to continue using the spotlight while Blackout is enabled.
⦁ Added an ‘Eject Driver Seat’ feature – Blows the driver’s seat out of the vehicle and throws the player into the air.

Fixed:

⦁ Fixed a critical bug in the ‘Road Laws’ feature – The game’s last update broke this feature so cops started shooting at you during their relentless pursuit.
⦁ Fixed some bugs in the ‘Road Laws’ feature – Cops kept attempting to ram the player instead of stopping their cruisers and if cops got stuck somewhere, they didn’t stop searching for you. Also fixed a bug where Cops would suddenly start moving after they have already stopped their cruisers to fine you.
⦁ Fixed a bug in the ‘Drive To Marker’ option – Your driver wouldn’t stop the vehicle after you reached the destination.
⦁ Fixed a Sea Sparrow no preview picture bug (incorrect vehicle name).
⦁ Fixed a bug in the ‘Cop Weapons’ option – Cop didn’t switch stun gun weapon to something more deadly if required.
⦁ Fixed some critical bugs in the ‘Jump To Coords’ feature – Occasionally it would break the Z coordinate as well as it didn’t check coords for inappropriate symbols (you weren’t able to use commas as well as periods to separate coords but now you can).
⦁ Fixed a critical bug in the ‘Toggle Vision For Sniper Rifles’ feature – It didn’t reset vision back to normal in some situations.
⦁ Improved the ‘Fuel Consumption’ option a bit – It no longer shows the fuel bar/level in cutscenes.
⦁ Improved the ‘Dynamic Healthbar’ option a bit – It no longer shows the bar in cutscenes.
⦁ Improved the ‘First Person Stunt Jump Camera’ option.

Known Bugs:-

⦁ If you attempt to load the same IPL one after the other (i.e CEO office Style 1 -> CEO office Style 1 (Messy)) then the IPL will fail to load unless you load another one and teleport back.
⦁ Some of the weapon tints (namely MK1 tints) use the incorrect name in ENT. This is a side effect of using the in-game names.

تغییرات نسخه 39 فیکس 2

Added:
⦁ Added a ‘Toggle Global Game Speed’ hotkey.
⦁ Added a ‘Number Of Stars After Escaping’ option for the ‘Prison Break’ feature.
⦁ Added an ‘On/Off’ button to the ‘Engine Sounds’ option.
⦁ Added a ‘High Up’ location.
⦁ Added a ‘Can Run In Apartments’ option – also works for other interiors you could only walk in previously.
⦁ Added a ‘Cops Drive Aggressively’ option for the ‘Road Laws’ feature .
⦁ Added an ‘Evading Police’ option for the ‘Road Laws’ feature.
⦁ Added a ‘Cop Vehicles Never Flip’ option for the ‘Road Laws’ feature.
⦁ Added a ‘Cop Vehicles Don’t Take Damage’ option for the ‘Road Laws’ feature.
⦁ Added a ‘No Headlights In The Evening’ option.
⦁ Added a ‘First Person Death Camera’ option.
⦁ Added a ‘First Person Stunt Jump Camera’ option.
⦁ Added an ‘Engine Damage’ option.
⦁ Added a ‘No Stunt Jumps’ option – disables the slo-mo camera when going over a jump.
⦁ Added an ‘FPS Counter’ option.
⦁ Added a ‘Seashark Spotlight’ option.
⦁ Added a ‘Default Pause Menu Tab’ option – select a Pause Menu tab to open by default when you pause the game (i.e you can set the default tab to be Settings so it’ll open whenever you pause).
⦁ Added a ‘Teleport In Destroyed Vehicle’ option .

Fixed:
⦁ Fixed some critical bugs in the ‘Road Laws’ option + improved it.
⦁ Fixed a critical bug in the ‘Vehicle Collision’ option of the ‘Road Laws’ feature.
⦁ Fixed some critical bugs in the ‘Prison Break’ option.
⦁ Fixed a bug in the ‘Visualize Vehicle Indicators’ option.
⦁ Fixed a bug in the ‘Vehicle Force Shield Power’ option.
⦁ Fixed a bug in the ‘Engine Sound’ option.
⦁ Fixed a bug in the ‘Player Data’ option.
⦁ Fixed a critical bug in the ‘Peds Don’t Like Weapons’ feature.
⦁ Fixed some ‘reset settings’ problems.
⦁ Fixed a critical bug in the ‘Vehicle Tracking’ feature.
⦁ Fixed a compatibility bug in the ‘Toggle Vision For Sniper Rifles’ feature.
⦁ Fixed a bug in the ‘Show Full Map’ feature.
⦁ Fixed a bug in the ‘Engine Power Multiplier’ option.
⦁ Improved the ‘Ragdoll If Shot’ feature – you will now stumble if shot while wearing armour.
⦁ Improved the ‘Vehicle Force Shield Power’ feature a bit.
⦁ Improved the ‘Drive To Marker’ feature a bit.
⦁ Improved the ‘Vehicle Indicators’ option.
⦁ Improved the ‘More Prisoners At The Yard’ option for the ‘Prison Break’ feature.

Known Bugs:-

⦁ If you attempt to load the same IPL one after the other (i.e CEO office Style 1 -> CEO office Style 1 (Messy)) then the IPL will fail to load unless you load another one and teleport back.
⦁ Some of the weapon tints (namely MK1 tints) use the incorrect name in ENT. This is a side effect of using the in-game names.

تغییرات نسخه 39

Added:
⦁ Added all the 1.44 vehicles and weapon (Stone Hatchet).
⦁ Added an “Online NPCs” player model option + added Nightclub NPCs to that submenu.
⦁ Updated vehicle despawn pointer.
⦁ Minor bug fixes/typo fixes.

⦁ Added a ‘Ragdoll If Shot’ option.
⦁ Added a hotkey for the ‘Vehicle Seats’ option.
⦁ Added a ‘Show HUD In Vehicle’ option.

Fixed:
⦁ Improved the ‘Keep Engine Running’ option a bit.
⦁ Fixed a critical bug (+ compatibility issues) in the ‘Keep Engine Running’ option. It works nice for both cars and bikes now.
⦁ Improved the ‘Engine Sound’ option. You can enter the vehicle spawn name (i.e ADDER) to use the engine sound of that vehicle.
⦁ Fixed some bugs in the ‘Remember Wheel Angle’ option.
⦁ Fixed a bug in the ‘Engine Sound’ option.
⦁ Fixed a bug where Trevor would occasionally start running at random.

— Known Bugs for update 39: —

⦁ Some of the new 1.44 vehicles will _crash_ the game at random with a new Scripthook-native error (Terrorbyte and Scramjet are affected – the others are fine). This maybe due to missing scripts (as they’re unreleased) or a problem on our end. It’ll be fixed when we find out what’s causing it.

تغییرات نسخه 38

Added:

⦁ Added a ‘Give All Weapons On Startup’ option.
⦁ Added a ‘Give All Weapons On Startup’ option.
⦁ Modified the ‘Player Data’ option completely. Rewritten from scratch.
⦁ Improved the ‘Vehicles Tracking’ option.
⦁ Added a ‘Lose Weapons On Arrest’ option.
⦁ Added a ‘Realistic Crashes’ option.
⦁ Added a ‘Chauffeur Model’ option to pick a driver under the ‘Chauffeur To Marker’ menu.
⦁ Added a ‘Mark On Map’ option under the ‘Bodyguards’ menu.
⦁ Added an ‘Engine Sound’ option under the ‘Vehicle Modifications’ menu.
⦁ Added a ‘Boost Radio Volume’ option.
⦁ Fixed a bug under the ‘Clouds’ menu.
⦁ Added ‘Collectible’ and ‘Stunts’ locations.
⦁ Added a ‘No Clouds’ option.
⦁ Added a ‘Reset Weather’ option.
⦁ Added a ‘Cop Weapons’ option.
⦁ Added a ‘Peds Don’t Like Weapons’ option.
⦁ Added a ‘Prison Break’ option.
⦁ Added a ‘Custom Weapon’ option under the ‘Ped Effects’ menu.
⦁ Added a ‘Toggle Vision For Sniper Rifles’.
⦁ Added a ‘Phone Bill’ option.
⦁ Added a ‘Friendly Fire’ option.
⦁ Added a ‘Dynamic Health Bar’ option.
⦁ Added a ‘Road Laws’ option.
⦁ Added a ‘Show Fort Zancudo On Map’ option.
⦁ Added a ‘Show Bolingbroke Penitentiary On Map’ option.
⦁ Added a ‘3D Marker’ option.
⦁ Added an ‘Animal Bodyguards’ option.
⦁ ‘Chauffeur To Marker’ option has been rewritten from scratch.
⦁ Improved the ‘Locked Doors’ option + hotkey. You won’t be dragged out of your vehicle anymore.
⦁ Added an ‘Anti-Theft System’ option.
⦁ Added a “Remember Wheel Angle” option. Original code by MrGTAmodsgerman!

Fixed:

⦁ Fixed the ‘Hide HUD’ option compatibility.
⦁ Fixed the ‘Show HUD If Phone In Hand Only’ option as it didn’t hide HUD when a conversation was interrupted not by the player.
⦁ Improved the ‘Vehicle Force Shield Power’ option. It detects all vehicles now.
⦁ Improved the ‘Wind’ option.
⦁ Fixed a ridiculous bug in the ‘Fuel Consumption’ option. It’s not working for bicycles anymore.
⦁ Improved the ‘Keep The Engine Running’ option. The engine will be stopped if you hold the exit button for a second. Though it ain’t working good for bikes.
⦁ Minor text fixes.

تغییرات نسخه 37 (Bugfix update 1)

Fixed:
⦁ Minor “under-the-hood” changes and code cleanup – Should help prevent nasty bugs from appearing at random.
⦁ Fixed Seat menu crashing the game – ENT now auto-generates the captions menu on a per vehicle basis (Something I should have done to begin with…). This means it will no longer crash when you attempt to swap seats in a bus.

Added:
⦁ Added an ‘Invincible In Vehicle’ option.
⦁ Added a ‘Engine Start / Stop’ option + hotkey.
⦁ Added a ‘Kill Engine’ hotkey.
⦁ Added the ‘Fuel’ option – you can refuel your vehicles, buy fuel and use fuel while driving etc.
⦁ Added a ‘Show HUD If Phone In Hand Only’ option.
⦁ Added a ‘No Police Blips’ option – found under the “World” submenu.
⦁ Added a ‘No Reticle’ option.
⦁ Added a ‘Full Map Toggle’ option.
⦁ Added the ‘Radar Map Size’ option under ‘World’ menu.
⦁ Added the ability to set blips on vehicles to track them – you can customise the amout of vehicles you want tracked, customise the blips and delete individual blips by number.
⦁ Added a ‘Driver Window Roll Up/Down’ option + hotkey.
⦁ Added the ‘All Windows Down’ option.
⦁ Added a ‘Interior Light On/Off’ option + hotkey.
⦁ Added a ‘Search Light On/Off’ option + hotkey.
⦁ Added a ‘No Wanted Music’ option.
⦁ Added a ‘No Flight Music’ option.
⦁ Added a ‘No Police Scanner’ option.
⦁ Added a ‘Set Alarm On / Off’ option.
⦁ Added a ‘Handbrake On / Off’ option.
⦁ Added a ‘Radio In Police Vehicle’ option.
⦁ Added a ‘Give All Weapons’ hotkey.

Fixed:
⦁ Fixed the ‘Speed Limiter’ option.
⦁ Fixed the ‘Spawn Vehicles Fully Pimped’ option – it no longer applies Chrome to everything and the paint is now properly randomised.
⦁ Fixed the ‘Sea Sparrow’ helicopter not spawning.
⦁ Fixed the ‘Vehicle Lights Off By Default’ option.

تغییرات نسخه 36 (QoL update 2)

Fixed:
⦁ Hopefully fixed ENT loading issues when used with other menus. They should all work together again.

Fixed:
⦁ Airbreak “Move using mouse” mode is now disabled by default.
⦁ Engine power multiplier has been fixed. It now “remembers” your setting between vehicles.
⦁ Added a new interior location: Airport Facility Interior 2.

Added:
⦁ Added custom RGB paint selection and “select color by index” features.
⦁ Moved Interior and dashboard colour options into the Vehicle Paint submenu.

Fixed:
⦁ A minor MK2 weapons typo.
⦁ Custom Tyres logic so it works better.
⦁ Minor “under the hood” changes to ENT.

Known Bugs:

⦁ Occasionally some IPL locations may not spawn properly. This is due to either not loading the correct map (SP or Online map) or leaving the Online map enabled when loading a save. Disable (and re-enable if required) the Online Map option under “World” to get affected locations to spawn properly.

⦁ If you attempt to load the same IPL one after the other (i.e CEO office Style 1 -> CEO office Style 1 (Messy)) then the IPL will fail to load unless you load another one and teleport back.

تغییرات نسخه 35 (QoL update 2)

 • Skin customiser
 • Organised & extra vehicles
 • Organised & extra teleport locations
 • Ability to save vehicles & skins
 • Many additional general options
 • Saves/restores settings across multiple uses
 • Controller support

تصاویر

ترینر GTA V ورژن پیشرفته - Enhanced Native Trainer

تبلیغات
کانال تلگرام فول کده
تبلیغات

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

علاقه‌مند به اشتراک گذاری اطلاعات در هر زمینه‌ای / برنامه‌نویس / مدیر فول کده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده 96 دیدگاه

  1. سردار گفت:

   سلام

   ترینر آبدیت 1.41 را مب خواستم لطفا لینک ان را بفرستی

  2. omidreza گفت:

   (این نظر به صورت خودکار از فینگیلیش به فارسی تغییر یافت)
   سلام دوست عزیز میخواستم ببینم این مود منو رو میتونم روی ورژن 1.41 و در آنلاین هم استفاده کنم یا نه؟ممنون میشم جواب بدید


   (نسخه‌ی اصلی کامنت)
   slm dost aziz mikhastam bebinam in mode menu ro mitonam roye version 1.41 va dar online ham estefade konam ya na?mamnoon misham javab bedid

   1. روی آپدیت 1.41 تست شده و مشکلی نداره!
    مودها روی آنلاین جواب نمیدن!

  3. محمد گفت:

   سلام.ترینر با دکمه F4 باز میشه ولی دکمه های دیگه کار نمیکنن (بالا پایین یا انتخاب نمیکنه چیزیو) . با اموزشتون دکمه هارو هم عوض کردم ولی بازم کار نکرد.لطفا راهنمایی کنید.ممنون

   1. بهنام گفت:

    دکمه num lock روشن کن

  4. Arash گفت:

   سلام دلیلش چیه بعضی ماشینای کمیاب رو که با ترینر باز میکنم بعد موقع سوار شدن یهو غیب میشن و کرکتر هم پیاده میشه کامل!؟

   1. اون ماشینا بلاک شدن و نیاز به یه مود دیگه‌ای برا باز کردنشونه
    ولی آپدیت جدید ترینرو قرار دادم و ظاهرا خودش آنبلاکشون کرده و مشکلی نداره دیگه، میتونین تست کنین
    اگه نشد از مود زیر استفاده کنین
    Object Spawn Unlocker

  5. محمد گفت:

   سلام با این مود نمیصه خونه خرید؟؟؟
   چون تو اون یکی ترینر که دادیت میشه خرید ولی این پیدا نکردم تو حالت افلاین

   1. سلام خیر
    منظورتون از این یکی ترینر رو هم متوجه نشدم

  6. احمد گفت:

   سلام خسته نباشید
   ممنون از ترینر خوبتون

   یه سوال داشتم این ترینر امکان جون بینهایت هم داره (مثلا موقع درگیری با پلیس ها از خونش چیزی کم نشه)

   اگه داره بگین از کجا باید فعالش کنم

   ممنون

   1. این ترینر شامل چنین چیزی نمیشه ولی می‌تونید از Godmode استفاده کنید.

    1. AMIN گفت:

     چرا داره
     برو تو player بعد incredible رو فعال کن

     1. تو ورژن های جدیدتر اضافه شده در گذشته نبود!

  7. poouria گفت:

   سلام من دارم اینو ولی نمیدونم چرا وقتی ماشین و موتور و… میزنم بعد چند ثانیه پاک میشه

  8. hesams1212 گفت:

   سلام چجوری تو این ترینر حالت free camera رو فعال کنم

  9. علیرضا گفت:

   سلام.
   ببخشید من همه جاشو فهمیدم چه جوری باید اوکی کنم
   فقط موقع دانلود تو همین صفحه
   نفهمیدم ورژن 34 رو دانلود کنم یا 35 یا 36 یا هر سه تا؟؟؟!!!!

   من اگه بخام کامل ترین نسخه و بدون نقص ترینشو دانلود کنم با دانلود ورژن 36 (آخریش) و نصبش و نصب بقیه مواردی که راهنمایی کردید و کارایی که گفتید اوکی میشه بازی؟؟؟
   ممنون میشم راهنمایی کنید

   1. همیشه آخرین نسخه رو دانلود کنین و پیشنیازهارو هم آپدیت نگه دارین

  10. علیرضا گفت:

   با سلام دوباره
   ببخشید یه سوال دیگه داشتم
   این نسخه که از نسخه قبل پیشرفته تره یه چیزایی اصافه تر از اون داره دیگه درسته؟
   چیزی کمتر نداره که؟
   من یه فیلم از native trainer دیدم قابلیتای خوبی داشت
   نسخه enhanced این ترینر که چیزی کمتر نداره بیشتر داره درسته؟
   با تشکر

   1. میتونین هردونسخه رو باهم داشته باشین؛ همونطور که تو پست، نحوه تغییر دکمه‌ی باز و بستن منو گفته شده.

    1. علیرضا گفت:

     نه خب. منظورم اینه کامل تره یا فرق داره کلا؟
     لازمه جفتش نصب باشه؟
     نسخه enhanked. همون امکاناتو نداره؟

     1. Enhanced نسخه‌ی پیشرفته‌ی قبلیه و طبیعتا باید تمام امکانات اونو + امکانات جدید داشته باشه و تا جایی که من گزینه هارو بررسی کردم چیزی از نسخه‌ی ساده کم نداره
      و همچنین اگه لازم بود هردو رو باهم داشته باشین که نمیگفتم قبلی رو پاک کنین!

      ولی ترینرهای دیگه‌ای وجود دارن که برای مثال کلیپ‌های توی بازی رو میشه دوباره تماشا کرد و این آپشن تو این Native وجود نداره
      که در آینده قرار میدیم

  11. Nico گفت:

   با سلام ترینر کار کرد ولی موقع جهت یابی وقتی با کلید های نوم پد هم میزنیم گزینه ها بالا پایین نمیشن من حتی نوع دکمه ها رو هم عوض کردم ولی تغییری ایجاد نشد لطفا راهنمایی کنید

   1. کلیدهای نامپد رو با Num Lock فعال کنین.

  12. مهدی گفت:

   سلام .چه جوری می تونم از جت پک استفاده کنم ؟
   مد چت پک و از کجا دانلود کنم ؟
   لطفا راهنمای نصبسش و بهم بگید.
   ممنون

   1. سلام؛ خود مود جت پک رو هنوز قرار ندادیم.
    ولی میتونین از دو مود زیر استفاده کنین
    جت پک ماشین
    مرد آهنی

  13. vahid گفت:

   سلام خسته نباشید یه سوال داشتم
   اگه گیم اپدیت نباشه این ترینر کارمیکنه یا نه؟
   ممنون….

   1. سلام؛ نباید مشکلی داشته باشه می‌تونین تست کنین زمان زیادی نمی‌بره!

  14. morteza گفت:

   سلام ببخشید من این نسخه 36 رو دانلود کردم انداختم تو پوشه ای که بازی نصبه و میرم تو بازی f4 رو میزنم میاره جدول گوشه سمت چپ بازی ولی بالا پایین نمیره با شماره های 8 2 5 هم امتحان کردم نشد مشکل از چیه؟ خواهشا راهنمایی کن دسته هم وصل کردم به لپ تابم بازم با اونم بالا پایین نمیره غیر این چیز دیگه ای نیست امتحان کنم؟

   1. چک کنید که چراغ Num Lock کیبورد روشن باشه!

  15. دانیال گفت:

   سلام خواهشن مود فلش رو برای جی تی ای وی بزارید

  16. Yaser گفت:

   سلام من مود رو نصب کردم ولی وقتی که کلید F4 رو میزنم مود اجرا نمیشه

   1. سلام؛ موارد پیش نیاز رو از سایت ما دانلود و نصب کنین نه از جای دیگه‌ای

  17. AMIN گفت:

   سلام
   برای من ترینر میاد کارم میکنه ولی ماشین نمیاره وقتی میزنم از بازی بیرون میاد و این ارور رو میده
   …..fatal cant finde native 0*6

   1. پیش نیازهارو از سایت ما دانلود کردین یا از جای دیگه؟!

  18. اشکان گفت:

   سلام ادمین من موقعی که ترینر رو توی پوشه بازی میریزم ترینرای دیگرو پاک میکنم موقع لود بازی ارور میده مینویس
   An exception occurred while exe cuting کمکم کمید چون نمیتونم ماشین هایی که توی مد ریخم رو ظاهر کنم.
   Jdhhdhchxhdbjdjfjfnfnjfjfndjdjhd

   1. منظورتون از ترینای دیگه چیه؟!

  19. محمد گفت:

   سلام آقامن هرکاری کردم این ترنر برام اجرانمیشه ،ترنرقبلی رم پاک کردم اما بازم نشد خواهش میکنم راهنمایی کنید

   1. مراحل گفته شده رو به صورت دقیق دنبال کنین مشکلی پیش نمیومد!
    علی الخصوص که حتما باید پیش نیازهارو حتما از سایت ما (نه‌ جای دیگه چون آخرین آپدیتو قرار دادیم) دانلود و به صورت صحیح نصب کرده باشین.
    از داخل OpenIV هم نصب مواردی مثل ASI Loader رو فراموش نکنین!

  20. محمد گفت:

   سلام ببخشید جی تی ای وی من وقتی وارد میشم همش داستان نشون میده اصلا وارد خود بازی نمیشه هرچقد هم صبر کردم بازم نرفت توی بازی
   لطفاً راهنمایی کنید ممنون

   1. بعد نصب این مود یکم طول میکشه تا راه اندازیش کنه
    کلن از اول نمیومد یا الآن نمیاد؟

    1. محمد گفت:

     قبل از اینکه این برنامه رو نصب کنم برنامه خود جی تی ای وی رو منظورمه وقتی اولین بار نصب کردم اومد بالا برنامش تا مرحله ۲هم رفتم سیو کردم اومدم بیرون ی ۳ساعت بعدش رفتم تو بازی اصلا دیگه خود بازی نیومد همش شخصیت هارو معرفی می‌کنه همش داستان میاد ۱۰دقیقه هم صبر کردم اما بازم نیومد کلید اینتر هم زدم بازم نیومد
     لوازم سیستمم هم همش بالاهست رم ۸گیگ گرافیک ۴

     1. خب این پست در مورد این ترینره و مشکل شما یه چیز دیگست که در ارتباط با این نیس!
      می‌تونه هردلیلی داشته باشه از خراب شدن سیو بازی گرفته تا خراب شدن فایلای دیگه مثل کرک (به خاطر آنتی ویروس)…
      یه بار سیو بازی رو حذف کنین
      این ویدیو رو هم چک کنین شاید حل شد. لینک

  21. mr shad گفت:

   سلام روز بخیر من یه مشکل دارم اونم اینه که کلید ۹ رو که میزنم ترینر نمیاد قبلا میومد (ادیت کردم که با ۹ بیاد) اگه میشه کمکم کنید تمام مود هایی اددآن نمیان خیلی دپرسم😑😩

   1. سلام؛ فایل‌های ترینر رو دوباره از اول کپی کنین! تا به کلید F4 ریست شه

  22. Dani گفت:

   سلام من هر ترینری نصب میکنم کار نمیکنه مشکل چیه؟

   1. سلام؛ تمام مراحل رو کامل انجام بدین مشکلی پیش نمیاد
    البته اگه مطمئنین که درست انجام دادین میتونه از قدیمی بودن ورژن بازیتون هم باشه

    1. Dani گفت:

     من از همه مراحل رو انجام دادم بازیم هم آخرین ورژن هست الان اسکریپت هوک هم دیگه کار نمیکنه دوتا نود فعال کرده بودم که از کار افتادن من با openiv صفحه اول لودینگ رو تغییر دادم ولی همون جوری بود کلا نمیتونم بازی رو ویرایش کنن ورژن کورپک رو هم نصب کردم

     1. به کورپک و … بودن که مربوط نمیشه!
      برای شما خود مواردی که در پست Script Hook V قرار دادیم به درستی کار میکنه؟! مثلا Native Trainer ای که به همراه Script Hook V منتشرده شده کار میکنه؟

      1. Dani گفت:

       گفتم که کار میکرد الان دیگه کار نمیکنه به طرز مسخره ای با بقیه فرق میکنه من همه ی پیشنیاز هارو دانلود کردم ولی نشد
       حتی openiv هم برای من کار نمیکنه همون طور که گفتم با تغییر لودینگ باز هم تغییر نکرد حتی عکس اولی رو هم پاک کردم هم باز همون بود

       1. شما احتمالا از داخل Open IV و بخش ASI Manager گزینه‌ی ASI Loader و بقیه رو نصب نکردین!
        و همچنین توجه داشته باشین که اگه یکی از فایلای بازی تو پوشه‌‎ی mods قرار بگیره، اون فایل به جای فایل اصلی لود میشه و شما ممکنه فایل رو تو mods انداخته باشین ولی فایل اصلیو ویرایش کنین!

  23. هادی گفت:

   ببخشید این اپدیتها فرق داره برا بازی هربازی واسه خودش یه جور ورژن ساپرت میکنه؟؟ یا هر کدوم را دانلود کنم خوبه.؟

   1. آخرین آپدیت رو دریافت کنین

  24. هادی گفت:

   سلام ببخشید من تازه بازیو ریختم ترینر39 شما رو هم دان کردم ریختم تو پوشه بازی ولی تو بتزی باf4منو برام باز نشد میشه یه کم برام توضیح بدید ؟

   1. پیش نیازها رو دریافت نکردین! توضیحات رو کامل بخونین!

  25. mahdi80 گفت:

   ترینر باحالیه ولی بر خلاف نسخه های قبلیش یکم باگ داره بعضی وقتا کار نمیکنه بعضی وقتا هم مثل مود فریز تایم بازی رو کرش میکنه !

   1. سعی کنید بازی رو آپدیت نگه دارین.

  26. Bahram گفت:

   سلام .من ترینر رو نصب کردم تو قسمت ماشینها بعضی از ماشینهارو ظاهر نمیکنه حتی عکس ماشینها هم نیست فقط اسمشون هست باید چیکارش کنم برنامه object spawn unlocker رو هم ریختم نیومد

   1. سلام بازیتون آپدیت نیست و اون ماشین ها موجود نیستن تو DLC هاتون

  27. Bahram گفت:

   ممنون از اینکه خیلی سریع جوابم رو دادید .ورژن بازیم 1.41 هست فیت گرل. یعنی هنوز از اینم بالاتر وجود داره ؟؟

   1. بله ورژن 1.42، 1.43 و 1.44 هم به تازگی اومده.

  28. مهدی گفت:

   چطور باید تو gti vماشین های ایرانی بیارم و چطور باید هالک شد؟؟؟؟

   1. ماشین ایرانی توی بازی وجود نداره که بایستی نصب نکین.
    برای مثال ماشین پژو رو توی سایت قرار دادیم (لینک)
    مودهایی مثل هالک پولین و ما چندین مود پولی رو به صورت رایگان توی سایت معرفی کردیم که اگه پیش‌نیازهارو کامل مطالعه میکردید لینکشون قرار گرفته بودن. (لینک هالک)
    و همچنین برای مشاهده‌ی سایر مودهای قرار گرفته تو سایت از لینک مقابل استفاده کنین (لینک تمام مودها تا به این لحظه)

  29. MAHDI گفت:

   ماشین نمی شه سوار شد

  30. علی گفت:

   سلام خسته نباشید من هر چه قدر اف 4 رو میزنم چیزی برام نمیاره فقط وقتی mرو میزنم یه چیزی میاره که فک کنم مد ناقص خود بازی اگه میشه راهنمایی کنید ممنون

   1. مراحل کارتون رو بررسی کنین به خصوص مراحل نصب پیش نیازها

  31. سجاد گفت:

   سلام من میرم تو بازی بعد از لودینگ میپره بیرون
   مود لافراری و پژو پارس و مود حذف محدودیت های وسایل نقلیه رو نصب کردم و این دو مورد هم نصب کردم
   Enhanced Native Trainer
   script-hook-v
   openiv

  32. alireza گفت:

   دمت گرمممم

  33. s0012 گفت:

   سلام دوستان من کلی مود گرفتم اما هیچ مودی برام کار نمیکنه SCRIPTHOOKVوSCRIPTHOOKV.NETوOPENIVرو هم دارم تمام آموزش های نصب مود رو هم موبمو انجام دادم اما هیچ مود برام کار نمیکنه کمک کنید

  34. الیاس گفت:

   سلام من اینو نصب کردم ولی دکمه f4 رو که میزنم کار نمیکنه

   1. سلام
    یا اینکه توی پیش‌نیازها یکی از مراحلو درست انجام ندادین، برای مثال ASI Loader رو از OpenIV نصب نکردین.
    و یا اینکه لپ‌تاپ دارین و لپ‌تاپتون ممکنه دکمه F1 تا F12 اش با گرفتن fn کار کنه.

    1. الیاس گفت:

     تمام اینکار هارو انجام دادم ولی موقع ولی الان موقع نوشتن اسم ماشین ارور invaild model رو میده

  35. الیاس گفت:

   توروخدا کمک کنین من تمام مراحلو با دقت انجام دادم و تمام پیش نیاز هارو نصب کردم ولی وقتی اسم ماشین مورد نظر رو وارد میکنم ارور invaild model رو میده لطفا کمکم کنین

  36. saed1382 گفت:

   با سلام من پری روز ترینر Enhanced-Native-Trainer-دانلود کردم و تمام راه کار ها را هم رفت اما امروز نمیدانم چرا وارد ماشین که می شوم از بازی خارج میشود

  37. محمد گفت:

   سلام ممنون از سایت خوبتون من همه چیزای کی توضیح دادین انجام دادم پیش نیاز هم ریختم ولی ترینرم کار نمیکنه هرچی میزنم f4 کار نمیکنه نسخم 1.41

   1. سلام؛ مراحل کارتون رو به دقت بررسی کنین مشکلی وجود نداره

  38. امیر گفت:

   باسلام و خسته نباشید خدمت شما
   .مشکل من اینه که تمام مراحل بالا رو انجام دادم ولی بعضی وقتا موقع بالا اومدن بازی یه ارور میده که نوشته an exception occurred while executing ,trainer v,asi بعضی وقتام بدون مشکل میره بازی و تمام نسخه های ترینرم اجرا میکنه .البته من ترینر وی نسخه ۷،۵ رو هم نصب کردم.ولی اون ترینر نسخه اول که پس زمینه سبز داشت همیشه اجرا میشه میشه راهنمایی کنید ممنون

  39. m.z.p گفت:

   سلام قبلا آپدیت 36 رو داشتم الان میخوام 39 رو نصب کنم چیکار باید بکنم

   1. دانلود و جایگزاری کنید!

    1. m.z.p گفت:

     خب از کجا باید بدونم کدوم فایلا مربوط به ترینر هست که بتونک پاک کنم دوباره جایگذاری کنم

     1. فقط کافیه نسخه جدید رو دانلود و به روش گفته شده نصب کنین! و به هنگام کپی فایل های نسخه جدید، ویندوز ازتون میپرسه که فایلایی با چنین اسمایی از قبل وجود داره و شما تایید رو میزنید تا جایگزاری شه.

  40. امیرحسین صادقی گفت:

   سلام ببخشید چجوری میشه با لپ تاب ترینر رو اجرا کرد؟ (چون لپ تاب دکمه های نام پد رو نداره)

   1. 1- خرید یک کیبورد و اتصال آن به لپ‌تاپ
    2- خرید یک نامپد
    3- استفاده از نرم‌افزار «AutoHotKey»

  41. Erfan_gamer گفت:

   واقعا ممنونم از سایت خوبتون همیشه مشکل منو حل کردین ❤

  42. Alirezq گفت:

   بخشید چطوری میتونم عکس ارور رو بفرستم

  43. saeed گفت:

   سلام خسته نباشید من نسخه 39فیکس2 رو دانلود کردم و وقتی اجرای میکنم بعضی از ماشین ها و هواپیماها هلیکوپتر ها و وسایل های دیگر رو کلا نمیاره باید چی کار کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون از سایت خوبتون

   1. ورژن بازیتون چنده؟ از آنلاکر استفاده کردین؟

  44. mossioomidvar گفت:

   سلام من نسخه کورپک بازی رو دارم ترینر و ماد واسه من کار میکنه عایا؟

   1. سلام؛ رو هر ورژنی امکان نصب مود وجود داره

  45. ماهان گفت:

   سلام کدومش رو دانلود کنیم

  46. sina گفت:

   سلام
   ممنون از زحماتتون
   من وقتی f4 رو میگیرم دو تا ترینر سمت چپ میاد
   اگه میشه راهنمایی کنید (فایل های NativeUI.dll و بقیه فایل هایی که با native شروع میشه پاک کردم)

   1. سلام؛ داخل توضیحات مود گفته شده که فایل NativeTrainer رو حذف کنین شما چرا NativeUI رو حذف کردین که یکی از موارد الزامیه؟!

    1. sina گفت:

     بازی باز نشد ولی چون از nativeui بکاپ گرفته بودم دوباره درست شد .
     یادم نمیاد ولی یا پاک کردم یا اصلا نیستش
     چون هر میگردم پوشه ای به این نام نمیبینم

    2. sina گفت:

     از طریق note pad درست کردم ممنون