تبلیغات

داستان انگلیسی خنده دار – In The Zoo

هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

In The Zoo
در باغ وحش

One day Danny went with his father to a zoo. He was very excited to see different types of birds and animals.

After a while, they came in front of the cage of a lion. Danny’s father told him how ferocious1 and strong lions are. Danny was listening very attentively.

Finally, he spoke up, “Dad, if somehow the lion comes out of the cage and eats you up, then how will I get back home? At least tell me the route to reach home.

Danny’s father laughed at the innocent2 question of the son.


1- ferocious: violent, dengerous, and frightening.
2- innocent: not guilty of a crime OPP guilty.

تبلیغات
0
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!
Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه