تبلیغات

داستان خنده دار انگلیسی – England Or Landon

هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

England Or Landon
انگلستان یا لندن

Robert got a job in a landlord’s house. Once, a landlord’s friend came to his house. The landlord called Robert and asked him to bring his binocular.

Robert quickly went to the landlord’s room and brought the binocular. After the friend left, the landlord called Robert and scolded, “You should have asked me which binocular to bring, the one from England or the one from London. It would signify how rich I am.” Robert nodded his head.

Few days later, another friend of the landlord came to his house. The friend saw a lion skin and asked the landlord who had killed it. The landlord said that it was his father.

The landlord then called Robert and asked him to bring his father’s photograph. At this Robert asked, “Which one sir- one of England or one of London?”

تبلیغات
0
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!
Telegram

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه