دوره H پایتون – فصل 1: مفاهیم اساسی – درس 4: اعداد شناور

دوره H پایتون – فصل 1: مفاهیم اساسی – درس 4: اعداد شناور

دوره H برنامه نویسی پایتون
فصل اول: مفاهیم اساسی پایتون
درس چهارم: اعداد شناور در پایتون (Float)


دوره‌های H
دوره‌ی H، یک دوره‌ی فشرده می‌باشد که برای زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی در نظر گرفته شده است و در آن بصورت خلاصه و مفید، به بیان مهم‌ترین مباحث هر زبان برنامه‌نویسی پرداخته می‌شود تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به ابتدایی‌ترین موارد موجود در یک زبان برنامه نویسی مسلط شد. برای مطالعه بیشتر و لیست تمامی دروس این دوره کلیک کنید...

اعداد شناور یا Float، برای نمایش اعداد غیرصحیح (No Integer) و دارای ممیز به کار می‌روند. از این رو در پایتون، عددی که صحیح نباشد، اعشاری است؛ برای مثال دو عدد زیر:

0.2
-1.265878454

در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی، علامت نقطه در نقش ممیز ایفا می‌شود.


همانطور که در درس قبل گفته شد، به هنگام تقسیم یک عدد بر یک عدد دیگر، خارج قسمت به ما برگردانده می‌شود و این خارج قسمت نیز عددی اعشاری خواهد بود که یعنی دارای علامت ممیز است. از این رو حتی اگر عدد بر مقسوم‌علیه بخش‌پذیر هم باشد، دوباره خروجی به شکل اعشاری خواهد بود. برای مثال:

>>> 4/2
2.0
>>> 3/4
0.75
>>> 9.8765000
9.8765
  • 4 بر 2 برابر 2 می‌شود که یعنی بر آن بخش پذیر است؛ اما در پایتون، نتیجه تقسیم بصورت ممیزی در آمده است. که حالا شاید بگویید چرا در هنگام تقسیم، این اعشار را پاک نمی‌کند و نمی‌نویسد 2؟! چون در این صورت، نوع آن به عدد صحیح یا Integer تغییر خواهد یافت و سیستم آن را عدد صحیح می‌شناسد و البته دلیل اصلی اعشاری بودن نتیجه‌ی تقسیم، این است که ممکن است خروجی شامل اعشار باشد؛ پس نوع خروجی همواره اعشاری است؛ مگر اینکه خودتان آن را به نوع دیگری تبدیل کنید. (در آینده با این موارد بطور کامل آشنا می‌شوید)
  • عدد 9.87650000 را که بدون هیچ عمل خاصی نوشته‌ایم، در خروجی تنها به ما مقدار درست را تحویل داده است؛ و به عبارتی صفرهای اضافی حذف شده‌اند.

بنابراین در تقسیم مهم نیست که دو عدد، شناور باشند یا نباشند؛ چرا که در هر صورت، خروجی تقسیم ممکن است یک نوعِ اعشاری باشد و از این رو همیشه اعشاری در نظر گرفته می‌شود؛ اما در جمع، تفریق و ضرب، چنین چیزی ممکن نیست و حداقل باید یکی از اعداد اعشاری باشد تا خروجی به اعشاری تبدیل شود. برای مثال:

>>> 8 / 2
4.0
>>> 6 * 7.0
42.0
>>> 4 + 1.65
5.65
درس بعدیدرس قبلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک