تبلیغات

تگ های h1 تا h6 در HTML

تگ های h1 تا h6 در HTML

در این پست از فول کده با آموزش تگ هایh1 تا h6 همراه باشید.نکته 1: برای مشخص کردن عنوان یا سرتیتر

نکته 2: h1 بزرگترین تیتر و h6 کوچک ترین تیتر می باشد یا به عبارتی مهمترین و کم اهمیت ترین

نکته 3: صفت “align” در HTML5 پشتیبانی نمی شود. می تونید از CSS استفاده کنید.

نکته 4: از مه ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

نکته 5: از همه رویدادهای عمومی پشتیبانی می کند.

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>

 


خصوصیت:

خصوصیت مقدار توضیحات
align left
center
right
justify
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
 چگونگی تراز کردن عنوان یا سرتیتر را مشخص می کند.

 

تنظیمات پیش فرض CSS:

بیشتر مرورگرها  عنصر <h1> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h1 {
  display: block;
  font-size: 2em;
  margin-top: 0.67em;
  margin-bottom: 0.67em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

بیشتر مرورگرها  عنصر <h2> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h2 {
    display: block;
    font-size: 1.5em;
    margin-top: 0.83em;
    margin-bottom: 0.83em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    font-weight: bold;
}

بیشتر مرورگرها  عنصر <h3> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h3 { 
    display: block;
    font-size: 1.17em;
    margin-top: 1em;
    margin-bottom: 1em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    font-weight: bold;
}

بیشتر مرورگرها  عنصر <h4> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h4 { 
    display: block;
    margin-top: 1.33em;
    margin-bottom: 1.33em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    font-weight: bold;
}

بیشتر مرورگرها  عنصر <h5> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h5 { 
    display: block;
    font-size: .83em;
    margin-top: 1.67em;
    margin-bottom: 1.67em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    font-weight: bold;
}

بیشتر مرورگرها  عنصر <h6> را با مقادیر پیش فرض زیر نشان می دهند:

h6 { 
    display: block;
    font-size: .67em;
    margin-top: 2.33em;
    margin-bottom: 2.33em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
    font-weight: bold;
}

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک