قطعه کد اندروید گرفتن مسیر حافظه داخلی

برای گرفتن مسیر کامل دایرکتوری حافظه‌ی SD خود گوشی، می‌توان از متد زیر استفاده کزد:

public static String getSdPath() {
    return Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
}

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

    دیدگاه های این پست بسته شده است.

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک