تابع addcslashes در PHP

تابع addcslashes در PHP
اضافه کردن یک بک اسلش به قبل از یک کاراکتر مشخص در رشته


تابع addcslashes، یک متن و یک سری کاراکتر از ما دریافت کرده و سپس به ابتدای تمام کاراکترهای دریافت شده، یک علامت بک اسلش (\) اضافه می‌کند.

راهنما

سینتکس و ساختار تابع:

addcslashes ( string $str , string $charlist ) : string

ورودی‌ها:

  • str (از نوع string): متنی که می‌خواهیم تغییرات را روی آن انجام دهیم.
  • charlist (از نوع string): کاراکترها  حروفی که می‌خواهیم در ممتن داده شده جستجو شوند و به ابتدایشان یک بک اسلش اضافه گردد.

مثال

به مثال‌های زیر دقت کنید:

$str = addcslashes("FuLLKade","K");
echo($str); // FuLL\Kade

$str = addcslashes("FuLLKade","KL");
echo($str); // Fu\L\L\Kade

$str = addcslashes('foo[ ]', 'A..z');
echo($str); // \F\u\L\L\K\a\d\e

ما در ورودی اول متن خود و در ورودی دوم کاراکترهای مورد نظر را ارسال کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید:

  • در مثال اول، فقط به قبل از حرف K اضافه شده است.
  • در مثال دوم، به قبل از حروف K و L اضافه شده است.
  • در مثال سوم، به قبل از تمامی حروف بزرگ و کوچک و همچنین علامت‌های [\]^_ اضافه می‌شود.

نکته
اگر بک اسلش را به قبل از حروف 0 v a b f n r t  اضافه کنیم، از آن‌جایی که این حروف در رشته‌ها معنی خاصی دارند و ممکن است چیز دیگری را نمایش دهند؛ پس دقت کنید! برای مثال، یک بک اسلش قبل از حرف n، متن را به خط دیگری انتقال می‌دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک