تبلیغات

قطعه کد گرفتن آدرس واقعی کاربر (کلاینت) در PHP

با استفاده از تابع زیر، می‌توان IP (آی پی) واقعی کاربر یا کلاینت (Client) را بدست آورد:

function get_ip()
{
 if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] != '') {
  $client_ip = (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
   ? $_SERVER['REMOTE_ADDR']
   : ((!empty($_ENV['REMOTE_ADDR']))
    ? $_ENV['REMOTE_ADDR']
    : "unknown");
  $entries  = preg_split('[, ]', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
  reset($entries);
  while (list(, $entry) = each($entries)) {
   $entry = trim($entry);
   if (preg_match("/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/", $entry, $ip_list)) {
    $private_ip = array(
     '/^0\./',
     '/^127\.0\.0\.1/',
     '/^192\.168\..*/',
     '/^172\.((1[6-9])|(2[0-9])|(3[0-1]))\..*/',
     '/^10\..*/');
    $found_ip  = preg_replace($private_ip, $client_ip, $ip_list[1]);
    if ($client_ip != $found_ip) {
     $client_ip = $found_ip;
     break;
    }
   }
  }
 } else {
  $client_ip = (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
   ? $_SERVER['REMOTE_ADDR']
   : ((!empty($_ENV['REMOTE_ADDR']))
    ? $_ENV['REMOTE_ADDR']
    : "unknown");
 }
 return $client_ip;
}

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

یه کلاسِ تعریف نشده ... فقط برای ارتباط کاری تلگرام پیام بدید ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک