فول کده
ورود عضویت

تیم فول کده

مدیران فول کده

هادی اکبرزادههادی اکبرزاده (964)

در دنیایی پر از شبه علم زندگی می کنیم...

رضا عبدالهیرضا عبدالهی (199)

abdolahi40 از کرمانشاه ...
// هیـــچ چیـــز جـز همهـ چیـز

اعضای تیم فول کده

وحید خاکپوروحید خاکپور (9)

وحید هستم متولد 76...عاشق کامپیوتر و گوشی و هر چی بهشون مربوط میشهsmile

حمیدرضا دوست محمدیحمیدرضا دوست محمدی (9)

حمید رضا دوست محمدی