تیم فول کده

مدیران فول کده

هادی اکبرزادههادی اکبرزاده (931)

در دنیایی پر از شبه علم زندگی می کنیم...

رضا عبدالهیرضا عبدالهی (186)

abdolahi40 از کرمانشاه ...
// هیـــچ چیـــز جـز همهـ چیـز

اعضای تیم فول کده

وحید خاکپوروحید خاکپور (9)

وحید هستم متولد 76...عاشق کامپیوتر و گوشی و هر چی بهشون مربوط میشهsmile

حمیدرضا دوست محمدیحمیدرضا دوست محمدی (8)

حمید رضا دوست محمدی